søk
english

Livsvitenskapsbygget, Oslo

Oppdragsgiver
Statsbygg

Areal
Ca. 70.000 m2

Status
Oppstart skisseprosjekt høsten 2014

VEV ble utropt til klar vinner av konkurransen om nytt bygg for Livsvitenskap på Blindern i Oslo.
Bygget er på nesten 70 000 m2 og skal inneholde forsknings- og undervisningslokaler for kjemi, farmasi og livsvitenskap, spesielt genteknologi.

Fra juryrapporten kan vi lese:
Vev er vurdert å være konkurransens beste prosjekt, og å være det prosjektet som har best potensial for videreutvikling. Vev er vurdert å være en klar vinner nummer 1.

Ved valg av konsept og ved forming av bebyggelsen er det i Vev tatt utgangspunkt i karakteristika ved eksisterende bebyggelse, især på Blindern, der ”de høye modernistiske bygningene står som landemerker i landskapet”.

Bygningsmassen er formet med et større lavtliggende volum, - en ”vev”- i bunnen, og med to høyere og markante ”tårn” som stiger opp fra veven. Volumet er lagt dypt i terrenget, og landskapet trekkes inn i bygningen på en meget god måte. Juryen har stor sans for forslagstillers stedsforståelse og evne til å skape et moderne bygg i forlengelse av Blinderns historie.

Vev er prosjektet som positivt utmerker seg ved sin enkle, tydelige og markante arkitektur. Det er et velformet bygg, med hovedvolumet som et lavtliggende fint vevd teppe, og med de to markante høyere tårnene som reiser seg over veven.


Prosjektet Vev har grunnleggende og enestående kvaliteter i sitt hovedgrep, kvaliteter som gjør at juryen vurderer prosjektet å være konkurransens klart beste. Hovedkonseptets enkelhet innehar stor fleksibilitet, og Vev er det prosjektet som har størst potensial for videreutvikling og forbedring av påpekte svakheter. Samspillet mellom bygg og landskap mot grøntdraget er forbilledlig.


Teamet bak VEV består av Ratio arkitekter as, Erichsen og Horgen as, Ingeniør Per Rasmussen as, MOE as, Kristine Jensens Tegnestue aps. Underkonsulenter: CUBO as, Høyer Finseth as, MOE as, Malnes & Endresen as, ALT arkitektur as.

Illustrasjoner: mir | Ratio | Cubo
lukk >>