søk
english

RATIO arkitekter as

Ordet ”ratio” omfatter bl.a. forhold, proporsjon, beregning, hensikt, mening, tanke, fornuft. Vi har valgt navnet RATIO fordi det beskriver vårt arbeid med fokus på forholdet mellom mennesker, hus og omgivelser.

Arkitektur er å skape rom for mennesker - de fysiske omgivelsene for menneskers liv, aktivitet og samhandling.

I alle våre prosjekter tar vi utgangspunkt i menneskene som skal bebo, bruke og forholde seg til bygningen. Denne holdningen ønsker vi å ivareta gjennom hele prosjekteringsprosessen, det krever omsorg for alle ledd – fra det overordnede plangrepet til den lille detaljen, fra skisse til ferdig bygg.

Arkitektur for mennesker skapes av mennesker. Prosjekteringsprosessen er basert på en god og tett dialog med oppdragsgiver og brukere og en åpen, inkluderende og tillitsbasert samhandling mellom de prosjekterende – gjennom hele prosessen.

Med dette utgangspunktet ønsker vi å skape bygninger som alle er unike, fordi de er resultat av unike prosesser, for det enkelte prosjekt.

Vi vet at miljøet har en tålegrense, og at klimaet er i ubalanse. Vi ønsker å bidra til en bedre framtid, ved å skape bygninger med gode energiløsninger, godt inneklima og miljøvennlige materialer.

Mulighetene er uten begrensninger – for en ny, bærekraftig  arkitektur!