søk
english

historie

RATIO arkitekter as er en fusjon av tidligere Medplan as arkitekter og BGO arkitekter as. Selskapene fusjonerte i 2010.

BGO ble etablert som aksjeselskap i 1984, og har utført prosjekter innen et bredt faglig spekter blant annet boliger, omsorg, offentlige bygg, næringsbygg, kulturbygg og rehabilitering.

Medplan ble etablert i 1991 på basis av 1.premie i arkitektkonkurransen for Nytt Rikshospital. Kontoret har bred erfaring fra større sykehusprosjekter, kultur- og forsknings-/undervisningsbygg.

Kontorene har i en årrekke samarbeidet om flere prosjekter, særlig innen kultursektoren, og har hver for seg og sammen markert seg i en rekke arkitektkonkurranser.

Det fusjonerte selskapet representerer et sterkt kompetansemiljø, med bredde i erfaring mht prosjekttyper og prosjektenes størrelse og kompleksitet – og med engasjerte og dyktige medarbeidere. Våre prosjekter utvikles i team-arbeid, i prosesser som får fram det beste i hver enkelt medarbeider.