søk
english

miljø

RATIO arkitekter as har som mål å være et kompetansemiljø på miljøriktig prosjektering.  Vi ser at energibesparende bygging og energioptimaliserende byggeprosess er skritt i riktig retning mot en bedre balanse mellom kultur og natur, samtidig som rammebetingelsene for kommende generasjoner blir forbedret.

Det er vårt ønske å bygge for en energieffektiv framtid som verdsetter også interesse for estetikk, stedstilpassede løsninger, lys, rom og materialer. Vi vil lage bygg med lang og holdbar levetid, godt inneklima og varige materialer.

Derfor tror vi på at helhetlig og integrert byggeprosess vil være med til å berike tradisjonell byggeteknikk, og at energioptimalisering kan skje uten å gå på kompromiss med våre visjoner om en menneskelig arkitektur.

For å nå dette gjennomføres fortløpende kompetanseutvikling av alle våre medarbeidere. Den viktigste kompetanseutviklingen skjer likevel gjennom arbeid med prosjekter med ambisiøse miljøkrav. Vi har bl.a vært arkitekter for Oslos første passivhus og arbeider for tiden med flere lavenergi- og passivhusprosjekter. Vi ønsker å være pådrivere for gode miljøløsninger – for en bærekraftig arkitektur.

Vi er en Miljøfyrtårnsertifisert virksomhet og den årlige klima- og miljørapporten
er tilgjengelig for allmennheten, oppdragsgivere og leverandører ved forespørsel til post@ratioark.no.
St.Olavs Hospital, KunnskapssenteretPassivhus TalgjeTangenten, NesoddenPassivhus Skøyen, Oslo