søk
english

organisasjon

BGO arkitekter as og Medplan as arkitekter besluttet å formalisere mer enn 10 års samboerskap og fusjonerte i 2010.
I den forbindelse byttet vi navn til RATIO arkitekter as.

Vi valgte navnet RATIO, fordi det blant annet står for forhold mellom mennesker, mellom mennesker og natur, mennesker og hus.

Arkitektur handler om å skape rom for mennesker - de fysiske omgivelsene for menneskers liv, aktivitet og samhandling.

Selskap
RATIO arkitekter as er et aksjeselskap registrert under foretaksnummer
962 959 407.

Adresse
Drammensveien 130 C1, N-0277 Oslo.

Telefon
+47 41 52 11 11

E-post
post@ratioark.no

Daglig leder
Solveig Dahl Grue
sivilarkitekt MNAL

Kvalitetsansvarlig
Terje Gundersen

Kontoret eies av:
Anne Elisabeth Lamer sivilarkitekt MNAL
Hans Haugejorden sivilarkitekt MNAL
Karin Hagen sivilarkitekt MNAL
Per Christian Brynildsen sivilarkitekt MNAL
Randi Mandt sivilarkitekt MNAL
Sverre Svendsen sivilarkitekt MNAL

Kontoret har for tiden 59 medarbeidere.