søk
english
 • e94caab6c157be3c20788c7c827d678d

  Innovasjonsworkshop om lavutslippsmaterialer

  03.03.20
  RATIO har deltatt på innovasjonsworkshop om lavutslippsmaterialer. Vi var invitert sammen med utbyggere, myndigheter, praktikere og forskere, for å diskutere hvordan FutureBuilt kan fortsette å være innovasjonsdrivende på temaet klimavennlige byggematerialer. Workshopen er en del i utviklingen av FutureBuilt 2.0.

  Les mer her.
 • ad9d28359a63700e5610205e47845160

  Vi søker arkitekter!

  11.02.20
  RATIO arkitekter er et kontor i vekst og har for tiden flere store oppdrag innenfor offentlig sektor.  Vi søker nå etter dyktige og engasjerte arkitekter som vil ta del i utviklingen av vårt kontor.

  Søk her!
 • fe8a6148cdb93bd4243e5f3a3257b6538b91e42377fc307ca664c3550b63368114bcb7c70c333a90e148614ffff4cf3e

  Grunnsteinen på plass i Brønnøysund

  05.02.20
  Registerdirektør Lars Peder Brekk fikk æren av å legge ned grunnsteinen for det nye registerbygget. Skrinet inneholder en utgave av Brønnøysunds Avis og leiekontrakten mellom Søren Nielsen AS og Brønnøysundregistrene.

  Det var litt surt og kaldt, men vi fikk god lunsj og kake i kantina til Brønnøysundregistrene etterpå. Mange taler og god stemning.
  Karin Hagen og Dag Torbjørn Nerbø representerte RATIO.

  Se video fra Brønnøysund Avis her.
  Se mer av prosjektet her.
 • 2afae6566e387a2a2c835f409f8e9b45

  Arkitektur skaper verdi

  13.01.20
  Det gleder oss alltid med gode tilbakemeldinger fra fornøyde brukere og oppdragsgivere. Nå ligger St.Olavs Hospital og Tangenten inne som forbildeprosjekter på «Arkitektur skaper verdi» - som er et prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge.

  Litt info om «Arkitektur skaper verdi»:  
  Prosjektet har som formål å synliggjøre arkitekturens samfunnsrelevans og arkitekters bidrag til verdiskapning. Målet er å formidle de sosiale, miljømessige, og økonomiske verdiene god arkitektur skaper for oppdragsgiver, bruker og samfunn, og hvordan arkitektur kan brukes som et strategisk verktøy i utviklingen av samfunnet vårt.   
   
  Nettsiden viser eksempler på norsk arkitektur som på forskjellige måter bidrar til verdiskapning for samfunn, steder, bedrifter og enkeltmennesker.

  Se mer her:
  St.Olavs Hospital
  Tangenten  
 • 89bd102ace3ea6dbd55cc4ecd9dfcbe1

  Vi søker ny prosjektstyrer

  08.01.20
  RATIO arkitekter AS er et kontor i vekst og har for tiden flere store oppdrag innenfor offentlig sektor.  Omfanget av og kompleksiteten i våre prosjektoppgaver krever økt kompetanse innenfor rapportering, økonomistyring og kontraktsoppfølging. I den forbindelse søker vi etter en dyktig og engasjert prosjektstyrer.

  For å lese hele stillingsannonsen, klikk her.
 • 0f87c100de039ffa57df1b8ceb02719a

  Nye styremedlemmer i RATIO arkitekter AS

  07.01.20
  RATIO arkitekter AS har i de senere år markert seg som et sterkt kompetansemiljø innen arkitektur med flere nye store og komplekse byggeoppgaver. Vi ser at markeder er i endring og ønsker å bringe inn ny og ekstern kompetanse i styret som bidrag til at RATIO blir enda bedre rustet for fremtiden.

  Gunnar Bøyum engasjeres som ny styreleder i RATIO arkitekter AS og Magnus Aune Hvam som nytt styremedlem.

  De har begge solid erfaring fra by- og eiendomsutvikling og byggenæringen og kan på hver sin måte vise til gode resultater fra deres virksomhet. Vi gleder oss til samarbeidet og er sikre på at vi med dette grepet på en god måte styrker og kombinerer kompetansen vi har som en voksende arkitektbedrift med nye blikk og strategier for fremtiden.

  Begge er engasjert som medlemmer av styret i RATIO arkitekter AS fra 1. januar 2020.   
 • 1564d68df54f88b7c2b8168fc0cbd6f2

  Arkitema og RATIO tegner nytt akuttsjukehus på Hjelset

  19.12.19
  Fra pressemeldingen til Skanska:
  Skanska har valgt arkitekt og rådgiver som skal bidra i samspill og utvikling av nytt akuttsjukehus på Hjelset. COWI AS skal være rådgiver for bygningsmessige og tekniske fag. Arkitema Architects i samarbeid med Ratio arkitekter AS vil ha ansvaret for arkitekttjenester for prosjektet.

  Det er Skanska, med ansvar for totalentreprisen på vegne av Helse Møre og Romsdal, som har inngått kontrakt med COWI AS, Arkitema Architects AS og Ratio Arkitekter AS.

  - Vi er veldig glad for at vi har fått arkitekter og rådgivere på plass og gleder oss til å samarbeide med Arkitema/Ratio og COWI for optimalisering av løsninger for dette viktige prosjektet, sier prosjektleder i Skanska, Frode Berg.
   
  Flytter inn
  Denne uken flytter arkitekter og rådgivere inn på Skanskas Trondheimskontor «Powerhouse» på Brattørkaia, der Skanska, Sykehusbygg og Helse Møre og Romsdal har sittet samlokalisert siden oktober.

  - Med gode arkitektar og rådgivande byggingeniørar på plass kan vi intensivere arbeidet. Målet er å utforme eit framtidsretta akuttsjukehus på best mogleg måte både for pasientar, pårørande og dei tilsette og med dei funksjonane og kapasiteten som er vedtatt, seier prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal

  - Vi er stolte og takknemlige over at Skanska har valgt oss som sin samarbeidspartner til dette spennende og viktige samfunnsoppdraget, og vi er ydmyke overfor det store arbeidet som allerede er gjort i prosjektet. Vi vil søke å videreføre de kvalitetene som ligger i prosjektets historikk, og vi gleder oss til å videreutvikle og realisere det nye sykehuset på Hjelset sammen med teamet, sier oppdragsansvarlig arkitekt for Arkitema/Ratio, Anne Guri Grimsby

  Både Cowi og Arkitema/Ratio og har god erfaring fra sykehusprosjekter og samspill. De stiller med kompetanse og erfaringer fra gjennomførte sykehusprosjekt som har direkte overføringsverdi til dette prosjektet. Særlig relevante er Nytt sykehus på Gaustad i Oslo og Nye UNN Narvik i tillegg til Nytt Østfoldsykehus og Nordlandssykehuset. Dette er store, komplekse anlegg som inneholder alle de funksjoner som skal inn på Hjelset.

  - Vi er takknemlig for den tilliten Skanska og Sykehusbygg viser oss. Dette samspillsprosjektet er en viktig milepæl for å realisere et bærekraftig og kostnadseffektivt sykehus på Hjelset. Med vår omfattende erfaring innenfor sykehusplanlegging, ser vi frem til et godt samarbeid med Skanska, Arkitema/Ratio og øvrige samspillspartnere, sier Kirsti Engebretsen Larssen, Direktør for forretningsutvikling i COWI Norge.

  Mer informasjon om prosjektet:
  Areal for bygget er i forprosjektet vurdert i størrelsesorden 50.000-55.000 m2 bruttoareal. Prosjektet skal realisere et komplett somatisk akuttsykehus inkludert arealer for psykisk helsevern. Byggestart for akuttsykehuset er planlagt til høsten 2020 og det forventes full drift ved sykehuset innen andre kvartal 2024.

  Fra venstre på bildet: Skanska - Kjell Garberg, Cowi – Petter Måløy, Arkitema/Ratio – Adreas Gehe, Sykehusbygg – Harald Hasfjord, Skanska – Stein Eriksen, Cowi – Maret Gaare, Arkitema/Ratio – Anne Guri Grimsby, Arkitema/Ratio – Marte Austvik Letnes, Helse Møre og Romsdal – Ketil Landevåg Gaupset, Cowi – Terje Nilssen, Cowi - Elin Tørlen Lønvik
 • 437349de05a6c761761ed512c7592f18

  Byggingen av Nytt Sykehus Drammen er i gang

  17.10.19
  Helseminister Bent Høie klippet i dag snoren og administrerende direktør Cathrine Loftshus i Helse Sør-Øst stod for det første gravetaket i forbindelse med det nye sykehuset.

  Arkitektteamet bak det nye sykehuset i Drammen består av LINK arkitektur, RATIO arkitekter og Bølgeblikk Arkitekter. Sykehuset blir blant det fremste i Norge på behandling av somatiske og psykiatriske pasienter og vil etter planen stå ferdig i 2025.  Se:
  https://www.dagsavisen.no/fremtiden/byggingen-av-det-nye-sykehuset-endelig-i-gang-1.1600316 eller: https://www.nrk.no/buskerud/byggestart-for-nytt-storsykehus-1.14741528

  Foto: Azad Razaei / NRK
 • 581737fe582f4da493b248e8d68237c5

  Solveig Dahl Grue er ansatt som ny daglig leder hos RATIO arkitekter AS.

  09.09.19
  RATIO arkitekter AS har i de senere år markert seg som et sterkt kompetansemiljø innen arkitektur med flere nye store og komplekse byggeoppgaver. RATIO arkitekter består i dag av rundt 60 medarbeidere.

  Vi forsterker nå ledelsen ved vårt kontor for å være enda bedre rustet for fremtiden og for videreutvikling av bedriften.  

  Solveig Dahl Grue ansettes som ny daglig leder i RATIO arkitekter AS. Grue går fra stillingen som prosjektleder i avdeling Rådgivning og tidligfase i Statsbygg.

  -          Vi er særdeles fornøyd med at Solveig Dahl Grue har takket ja til å tre inn i stillingen som ny daglig leder for RATIO arkitekter, sier styreleder og partner i RATIO Karin Hagen. Vi er sikre på at Solveig med sin brede kunnskap om vår bransjes markedsvilkår, i tillegg til erfaring både fra byggherresiden og fra prosjektering vil tilføre vårt kontor ny og viktig kompetanse. I tillegg er Solveig en rolig, motiverende og åpen person som vi gleder oss til å ha med på laget på RATIO.

  Solveig Dahl Grue er utdannet sivilarkitekt fra NTNU og har en master fra Harvard Graduate School of Design. Grue har meget god kjennskap til bransjen gjennom bred erfaring fra både leder- og prosjektlederroller i Arkitektbedriftene i Norge, Statsbygg og Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.  

  -          Jeg ser på lederstillingen i RATIO arkitekter som en spennende utfordring, og gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier Solveig Dahl Grue. RATIO arkitekter har et stort potensial - som jeg vil være med å utvikle videre sammen med eierne, medarbeiderne og styret. Målet er at RATIO skal være en foretrukket samarbeidspart for ambisiøse byggherrer, og at vi fortsetter å fokusere på høy kvalitet innenfor arkitekturprosjektering, bærekraftige løsninger og leveransedyktighet.  

  Solveig tar over stillingen etter Anne Lamer, partner i RATIO arkitekter AS, 1.oktober 2019.
 • f8cab1cfb58aa3847507c80aee5d161b

  VI VANT NATIONALTHEATRET!

  14.06.19
  Statsbygg har valgt gruppen som skal lage skisseprosjektet for Nationaltheatret. Sammen skal Sweco Norge, RATIO arkitekter, FuthArk arkitekter og Origo Arkitektgruppe anbefale løsninger for rehabiliteringen og moderniseringen av teatret.

  - Mange kvalifiserte firmaer har deltatt i konkurransen. Det har vært svært jevnt, men etter en grundig prosess er vi sikre på at vi nå har valgt den beste prosjekteringsgruppen til å anbefale løsninger for å modernisere og rehabilitere Nationaltheatret, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

  Kvalitet viktigst

  I Statsbyggs vurdering har kravet til kvalitet vært det viktigste kriteriet. Det andre kriteriet har vært pris.

  Prosjekteringsgruppen vår er vurdert som den aller beste på kvalitet. Den har bred erfaring med antikvarisk restaurering, rehabilitering og bygg for scenekunst. Gruppen kan vise til relevante referanseprosjekter som blant annet Stavanger Konserthus, Grieghallen, Eidsvollsbygningen, Universitetsmuseet i Bergen, Urbygningen og Statens Håndverks- og kunstindustriskole (SHKS)/Edvard Munch vgs.

  - Vi ser frem til at denne kompetansen nå rettes inn mot Nationaltheatret. Slik kan vi legge til rette for moderne teaterdrift og store tekniske utbedringer, samtidig som vi gjør en av Norges viktigste kulturbygninger like flott som den en gang var, sier Njaa Aschim.

  Link til Statsbygg
 • 1330e63f46a2a94b1c47951f88f03e70

  RATIO i Nationaltheatret?

  26.04.19
  RATIO er, i samarbeid med Sweco Norge AS, Origo arkitektgruppe AS og Futhark arkitekter AS, prekvalifisert til å gi tilbud på forprosjekt for oppussing av Nationaltheatret !
  Det er Statsbygg som har prekvalifisert i alt åtte prosjekteringsgrupper for tilbudsprosessen. - Gruppene er valgt ut både på grunnlag av soliditet, kompetanse og tidligere erfaring, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim på Statsbyggs hjemmeside. – I dette prosjektet har vi i valg av firmaer lagt vekt på overførbar kunnskap og erfaring med rehabilitering og antikvarisk restaurering, men også erfaring med bygg for teater eller scene spesielt.
 • 70415c64bad66f28c8ddf74ebaf09d2a

  Klarsignal for Drammens nye sykehus

  14.03.19
  På torsdag kom vedtaket fra styret i Helse Sør-Øst og det endelige klarsignalet ble gitt for gjennomføringen av nytt sykehus i Drammen.

  For arkitektteamet bestående av LINK arkitektur, RATIO arkitekter og Bølgeblikk Arkitekter er dette en svært god nyhet. Teamet kan nå arbeide videre på dette sentrale prosjektet for Drammensregionen som etter planen vil stå ferdig i 2025.

  Kjell Rasmussen, Prosjektleder i LINK arkitektur, fremhever det konstruktive og gode samarbeidet i prosjekteringsgruppen samt med Helse Sør-Øst og Sykehusbygg.

  - Det nære samarbeidet har gjort prosessene gode. Forståelsen for et felles mål har bidratt til at prosjektet nå er kommet over i realiseringsfasen i tråd med tidsplanen. I det videre arbeidet vil vi  jobbe systematisk sammen for å oppnå realisering innenfor den vedtatte kostnadsramme. Vi fokuser på bærekraftig design med høy kvalitet og vil viderutvikle løsninger for optimal funksjonalitet for personale og pasienter innenfor en ramme som setter mennesket i sentrum, forklarer Rasmussen.

  Det nye sykehuset ligger tett opp til sentrum i Drammen og vil gi store ringvirkninger til næringslivet og utdanningsinstitusjonene i regionen. Dette blir et «urbant» sykehus og blant det fremste i Norge på behandling av somatiske og psykiatriske pasienter.

  Mette Dan-Weibel, Direktør for Helse og Omsorg i LINK arkitektur, er meget tilfreds med at teamet har lykkes med å skape et helstøpt og innbydende sykehuskompleks, hvor alle pasientkategorier og deres pårørende vil føle seg sett og velkommen.

  - Det er gledelig å se at man har lykkes med å fastholde det  arkitektoniske hovedgrepet, som er sykehusets storslagne foyerområde. Her oppstår en naturlig bygningsintegrert wayfinding, hvor man kan orientere seg mot byens urbane kontekst samtidig som man befinner seg på bredden av Drammensfjorden. Utsikt og dagslys er vektlagt i designet og fordeles til hele komplekset. Dette er en viktig del av helende arkitektur og gir merverdi for besøkendes opplevelse av sykehuset, de ansattes trivsel og arbeidshverdag og ikke minst for pasientenes restitusjon, sier Dan-Weibel.

  Sykehuset skal bygges etter passivhusstandard og det arbeides aktivt med løsninger som gir gode miljøkvaliteter og reduserer klimaavtrykk. Prosjektets konsept med en funksjonell og effektiv «helsegate» skal gjøre det lett å orientere seg og tilfører samtidig liv og puls til den menneskelig skala i bygget.

  - Arkitekturen understøtter komplekse prosesser og logistikk, og i samarbeid med de ulike fagmiljøene og brukerne av sykehuset finner vi gode funksjonelle og robuste løsninger som skal fungere over tid, og gi gode opplevelser for pasienter, pårørende og personale, sier Kari Anne Munthe-Kaas, fagansvarlig arkitekt fra RATIO arkitekter.

  Det nye sykehuset er planlagt med 122.000 m2 og med mulig utvidelse på 40.000 m2 og har en kostnadsramme på 10 milliarder kroner. Sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det nye sykehuset skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus (sykehuspsykiatrien i Vestre Viken). Det skal i tillegg etableres stråleterapi. Sykehuset skal bygges i perioden 2019-2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025.

  Se film om Nytt sykehus i Drammen
  Se mer av prosjektet
 • ea037f706b2deeee4d16d9c07ab62851

  Første spadestikk for LIVSVITEN

  08.02.19
  I dag kom statsminister Erna Solberg på besøk og hjalp oss med å grave.

  Oppstarten på byggeplass for Livsvitenskapsbygget ved UiO ble offisielt åpnet. Bygget skal være Norges største undervisnings- og forskningsbygg når det står ferdig i 2024.
 • 68ee531334e0bea981beb7ad256acd9c

  Skisseprosjekt Gaustad levert

  22.11.18
  RATIO arkitekter har sammen med Arkitema Architects, Sweco og Metier OEC levert skisseprosjekt Videreutvikling av Oslo universitetssykehus Gaustad.

  Utredningsarbeidet er gjennomført med utgangspunkt i det vedtatte målbildet for utvikling av Oslo universitetssykehus. Sykehuset skal utvikles til tre sykehus med tydelig profil: et lokalsykehus på Aker, et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Det er besluttet etappevis utbygging og det er etappe 1 som er utredet nå.

  Aker og Gaustad utredet parallelt
  Konseptfaseutredningen av utbyggingen på Aker og Gaustad er gjennomført i en parallell prosess gjennom 2018. En egen prosjektorganisasjon i Helse Sør-Øst RHF har gjennomført arbeidet. Underveis har det vært omfattende medvirkning fra medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter fra Oslo universitetssykehus som har deltatt i totalt 16 fokusgrupper. Fokusgruppene har arbeidet med utforming av funksjonsløsning i de nye byggene.

  Planlegger med et høyere arealbehov
  Behovet for areal og kapasitet i de nye byggene er beregnet med utgangspunkt i den nasjonale modellen som brukes for nye sykehus i hele landet (se lenke til mer informasjon om modellen under).  Den siste befolkningsframskrivingen fra Statistisk Sentralbyrå, fra sommeren 2018, er innarbeidet. Helse Sør-Øst RHF planlegger med en beleggsprosent på i snitt 85 prosent, mens det i regionen tidligere har vært planlagt med 90 prosent belegg. Denne endringen gir mer areal i byggene og en mer robust basis for driften, også hva gjelder muligheten for å takle «toppene» som kommer med jevne mellomrom.

  I henhold til veileder for tidligfaseplanlegging og mandat for konseptfasen er det nå utredet hva som vil være den beste konseptuelle løsningen for å løse forutsatt utbyggingsvolum på Aker og Gaustad, med tilhørende kostnader. Både innspill fra medvirkningsprosessen og beslutninger tatt underveis om utnyttelsesgrad mv påvirker arealbehov og kostnad for gjennomføring og er implementert i prosjektet. Konseptfaserapporten omfatter også analyser av Oslo universitetssykehus sin evne til å bære kostnadene for de nye byggene og konsekvensene for regionens samlede økonomiske bærekraft.

  Nøkkeltall fra konseptfaseutredningen
  Aker: ca. 151 000 m2 - kostnad ca. 12,7 mrd. kroner
  Gaustad: ca. 120 000 m2 - kostnad ca. 12,9 mrd. kroner

  I tillegg er det beregnet kostnader til overordnet IKT til henholdsvis 580 og 570 millioner kroner for Aker og Gaustad.

  Videre prosess
  Den videre prosessen innebærer at styret for Oslo universitetssykehus HF behandler sak om utbygging på Aker og Gaustad i styremøte 6. desember. Styret for Helse Sør-Øst RHF vil få saken i møtet 13. desember.

  Forutsatt godkjent konseptfaserapport vil det bli sendt søknad om lån til Helse- og omsorgsdepartementet. Det er Stortinget som tar stilling til om det skal gis lån og det vil skje i forbindelse med behandling av statsbudsjettet på høsten.

  Link til vår skisseprosjektrapport:
  www.helse-sorost.no
 • 12df9f475d313e7aa03c290dcab20516

  MH2 ÅPNET

  07.09.18
  Nytt medisin- og helsefagbygg ved UiT offisielt åpnet.
   
  Tirsdag 14. august var det offisiell åpning av MH2-bygget, og studenter og ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø kan ta i bruk splitter nye lokaler.

  Med Asplan Viak, Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter MNLA, COWI, Rambøll - i Norge, Peab - Bjørn Bygg, Alf Brekken & Sønner, Statsbygg.

  Se mer av prosjektet her

  Se www.bygg.no
 • bd0f161d0141a25cde82ac2fad2ac86b

  VI VANT I TRONDHEIM!

  03.07.18
  RATIO arkitekter AS har, sammen med NCC Norge, Karlsson arkitekter (DK), Schønherr landskapsarkitekter (DK) og Cowi, vunnet konkurransen for ny Sikkerhetsavdeling ved St Olavs Hospital, avdeling Østmarka.

  Bygget har et bruttoareal på ca 6.400 m2 og skal romme sykehusfunksjoner som i dag ligger i gamle og uhensiktsmessige lokaler på Brøset. Det nye sikkerhetsbygget blir det første nybygget i landet for psykiatrisk behandling på regionalt sikkerhetsnivå, og vil ligge i naturskjønne omgivelser i tilknytning til den verneverdige øvrige sykehusbebyggelsen på Østmarka.
   
  Vi har i prosjektet lagt vekt på å skape gode og verdige rammer for pasientene, med godt samspill mellom pasientområdene inne og ute. Evalueringsutvalget framhever kvaliteter som tilpasning til terreng og eksisterende vegetasjon, god og rasjonell funksjonsfordeling, gode dagslysforhold, enkel orientering og oversikt og stor tilpasningsdyktighet - som sikrer god pasientbehandling og gode vilkår for personalet. Bygningens organisering og volumoppdeling, og bruk og utforming av atrier og utomhusarealer, framheves særlig.
   
  Vi ser fram til å arbeide videre med et prosjekt som pløyer ny mark innen sikkerhetspsykiatrien.
   
 • 077b2e08deb2a8effd7ba34462fa6197

  Skisseprosjekt for kulturhus i Åmli

  04.06.18
  RATIO er engasjert av Åmli kommune for å utarbeide skisseprosjekt for utvidelse av rådhuset med kultursal og lokaler for kulturskolen.

  Vi vant i 2009 arkitektkonkurransen for nytt rådhus med kultursal i Åmli. Første byggetrinn, rådhus og dagligvareforretning, stod ferdig i 2012. Kommunen vurderer nå å gå videre med kulturhusfløyen, og vi har nå under utarbeidelse et revidert skisseprosjekt der også lokaler for deler av kulturskolen integreres.
  Se Åmli rådhus her
 • 7fbe0eb19da8bad877a5b65a6318f774

  Nye rammeavtaler med helseforetak

  01.06.18
  RATIO arkitekter er tildelt følgende rammeavtaler for helseforetak:
  -    Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset i Nord-Norge (ARK og IARK)
  -    Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF (ARK og IARK)
  -    Helse Møre og Romsdal HF (ARK og IARK)
  -    Helse Førde HF (ARK)
  -    Helse Bergen HF (ARK)
  -    Helse Fonna HF (ARK)
  -    Helse Stavanger HF (ARK og IARK)
  -    Oslo Universitetssykehus HF, Akershus Universitetssykehus HF, Sunnås sykehus HF og Sykehuset Østfold HF (ARK og IARK)
  -    Sykehuset Innlandet HF (ARK og IARK)
  -    Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Vestfold HF og Vestre Viken HF (ARK og IARK)
  -    Sørlandet Sykehus HF (ARK)
   
  Og sammen med Sweco utgjør vi en prosjekteringsgruppe som har fått rammeavtale med St Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF.
   
  Rammeavtalene ble utlyst samlet, men fases inn ettersom gjeldende avtaler opphører.

 • 4a4b2199cbc52fcaca015eb856804b8d

  RATIO søker medarbeidere til spennende prosjekter

  27.04.18
  RATIO har fokus på forholdet mellom mennesker, hus og omgivelser. Arkitektur er å skape rom for mennesker - de fysiske omgivelsene for menneskers liv, aktivitet og samhandling. En åpen, inkluderende og tillitsbasert samhandling internt og mellom ulike aktører i et prosjekt, er vesentlig for et vellykket resultat.

  Med dette utgangspunktet ønsker vi å skape bygninger som alle er unike, fordi de er resultat av unike prosesser for det enkelte prosjekt. Vi ønsker å bidra til en bedre framtid, og har fokus på å skape
  bygninger med gode energiløsninger, godt inneklima og miljøvennlige materialer.

  RATIO har spennende prosjekter innenfor sykehus, helsebygg, undervisning, kultur og idrett. De allerfleste oppdrag får vi gjennom konkurranser.

  Vi tegner for tiden Norges nye store satsingsprosjekt for forskning og utdanning – Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo, konseptutvikling for nytt sykehus på Gaustad, nytt sykehus i Drammen, kontorbygg for Brønnøysundregistrene, idrettshall, kirke og ulike helsebygg.

  Har du kompetansen vi søker og vil bli del av vårt fagmiljø?

  VI søker deg som har
  • Mastergrad i Arkitektur eller tilsvarende faglig bakgrunn med minimum 3 års
  prosjekteringserfaring.
  • Sterkt engasjement og evne og vilje til å gjennomføre prosjekter med fokus på kvalitet.
  • God erfaring med bruk av Revit. Det er også ønskelig med kompetanse innen 3Dvisualisering.
  • Kunnskap om utforming av fasade.
  • Tilstrekkelig norskkunnskaper til å kunne arbeide i norskspråklige team.

  Vi søker også
  BIM-koordinator med erfaring fra koordinering av større prosjekter og prosjekteringsgrupper.

  Vi tilbyr
  • Et kunnskapsrikt og engasjert arbeidsmiljø.
  • Spennende og varierte prosjekter av betydelig størrelse og kompleksitet som gir gode faglige
  utviklingsmuligheter.
  • Konkurransedyktige betingelser.

  Søknaden
  Kortfattet søknad med CV sendes til post@ratioark.no

  Vi ser fram til å høre fra deg!
 • cc2c37c8109cc1fdad32bdf37a32b515

  Nye på RATIO

  10.04.18
  Vi er glade for å ønske våre nye medarbeidere velkommen!

  I denne runden med ansettelser har vi vært heldige og fått med oss noen svært kompetente og hyggelige arkitekter.

  De nye er Jon Erik Brekken, Ingri Heggebø, Siri Tjønneland, Joost Kors, Chiara Grifasi og Magnus Tveitan.

  Velkommen skal dere være!
 • fb6fcb6a391da4dde1845c392a2442c1

  Vi er prekvalifisert til helsehus på Vestnes

  07.03.18
  Vi er blitt prekvalifisert til pris og designkonkurranse for helsehus på Vestnes utenfor Åndalsens.
  RATIO er med som arkitekter på teamet til Betonmast Hæhre.
   
  Vestnes helse- og velferdssenter skal blant annet inneholde institusjonsplasser for eldre og pleietrengende, omsorgsboliger, base for hjemmetjenestene, legesenter, folkebibliotek og kafe. Total arealramme er på ca. 8 500 BTA.

  Pilen på bildet viser Vestnes sett fra Molde.
 • 935818b433f9578c0791345823eac906

  RATIO I ARKITEKTUR N

  12.02.18
  - For å oppnå de kvalitetene oppdragsgiver ønsket ved ombyggingen, åpnet vi bygget mot byen og gjorde huset mer synlig og tilgjengelig for publikum. Med dette kunne vi også bringe mer dagslys inn i et kompakt bygg, forteller Linge Grindheim - interiørarkitekt hos Ratio.
  Les mer om transformasjonen av Kommunenes Hus til et moderne og åpent  arbeidssted på våre nettsider eller i Arkitektur N nr.1/2018.

  Foto: Jiri Havran
 • 7928b26beba5c7dc9802701de6325185

  RATIO søker dyktige medarbeidere

  05.02.18
  RATIO arkitekter har økende oppdragsmengde, og trenger unge, dyktige arkitekter til en rekke interessante prosjekter fremover.   
  Kontoret kan tilby et stort og godt miljø med ledende arkitektfaglig kompetanse innen bl.a helse, undervisning, kultur og miljøprosjekter.  

  Vi ønsker yngre arkitekter som er:
  - Faglig engasjert
  - Dyktige på BIM-verktøy. Vi tegner hovedsakelig på Revit/Archicad. 
  - Sterke på 3D-visualisering
  - Fra nyutdannet til noen års erfaring
  - Erfaring med helseprosjekter er positivt, men ikke essensielt

  Send søknad snarlig til post@ratioark.no v/daglig leder Per Anders Borgen
 • 0ad172074acfba6c7585885b6fcd1e41

  Vi er prekvalifisert til forbildeprosjekt i Future Built

  05.02.18
  RATIO er prekvalifisert til pris og designkonkurranse om flerbrukshall på Eikeli VGS i Bærum sammen med OBAS i Drammen.
  Prosjektet skal bli Akershus første forbildeprosjekt i FutureBuilt og skal tilfredsstille kravene til plusshus.

  Konkurransen innebærer ombygging av eksisterende skolebygg og bygging av et nytt tilbygg med flerbrukshall og en ny undervisningsdel. Den samlede utvidelsen har et bruttoareal på om lag 4500 kvadratmeter.

  les mer på Future Builts nettsider
 • 15b2866fb19fa001a617d947b9a800cb

  Livsvitenskapsbygget går videre

  25.01.18
  Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å bygge Norges største universitetsbygg ved Universitetet i Oslo.
  Nå starter prosjekteringsgruppen VEV, Statsbygg, ansatte og studenter ved UiO med å detaljplanlegge byggeprosjektet. Livsvitenskapsbygget ventes ferdigstilt høsten 2024, og skal huse om lag 1000 ansatte og 1600 studenter.

  les mer på Statsbygg og Fremtidens Byggenæring
 • a5aa388d7c8d87e551f47c4cb242f16f

  NY PÅ RATIO

  24.01.18
  Vi utvider interiørarkitekttemaet på Ratio og har ansatt Jeanette-Helèn Sørlie fra 01.01.2018. Hun har lang erfaring med skoler, kontor, boliger og hotell. V E L K O M M E N !
 • d80438684044a30fa3c4e2c27de98d96

  Nytt sykehus på Gaustad

  22.01.18
  Ratio arkitekter sammen med OEC Gruppen, Sweco Norge AS, Arkitema Architects og HOK International LTD er tildelt kontrakten for konseptfasen for nytt sykehus på Gaustad.

  Vi ser fram til å arbeide med en stor, kompleks oppgave i en sterk gruppe for å løse konseptfasen optimalt.

  Oslo universitetssykehus HF skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Som planforutsetning er det lagt til grunn en virksomhetsmodell som innebærer at i hovedsak alle regionsfunksjoner samles på Gaustad, samt lokalsykehusfunksjoner for 3 bydeler.

  For Gaustad sykehus er det beregnet et netto funksjonsareal på tilsvarende 34.200 m2 som gir 71.820 m2 bruttoareal. I tillegg er det estimert at det skal etableres 17.800 m2 bruttoareal til Universitetet i Oslo.
 • 3da56be26aae8f04361e85863c49436a

  Vi er prekvalifisert til psykiatribygg i Trondheim

  11.01.18
  RATIO arkitekter er prekvalifisert til totalentreprise-
  konkurranse om Nytt sikkerhetsbygg for St. Olavs Hospital i Trondheim i samarbeid med NCC, Karlsson Arkitekter, Schønherr og Cowi.

  Vi ser fram til å samarbeide med et godt team og ha mulighet til å bidra til å skape gode rammer for psykiatrisk behandling i framtiden.
 • db9b606bc11a46fbeb132f3bbf2ce2b408498a674a3571d5a564f3b0232f2279

  RATIO vant Brønnøysundregistrene

  05.01.18
  RATIO i samarbeid med Søren Nielsen AS vant konkurransen om nybygg for Brønnøysundregistrene.

  Nybygget på kaia i Brønnøysund starter en spennende byutvikling i sentrum og gir bedriften fremtidige moderne arbeidslokaler.
 • 424432c1af51f8c5bf0ef9590156cc75

  RATIO er med på Nye Drammen Sykehus

  18.12.17
  LINK arkitektur AS, RATIO arkitekter AS og BØLGEBLIKK arkitekter AS, gikk seirende ut av konkurransen om å tegne Nye Drammen Sykehus.

  - Jeg er veldig glad for den anerkjennelsen det er å få tegne et så viktig prosjekt. Vår visjon er «vi bygger rom for bedre liv», hva er da viktigere enn å bygge gode, menneskelige og helende sykehus. vi bygger i dag sykehus i alle skandinaviske land og vi utnytter vår brede, samlede erfaring og kompetanse til å skape et fremtidsrettet og bærekraftig sykehus som pasienter, ansatte og byen for øvrig vil være stolte av, sier Mette Dan-Weibel, Direktør for LINK arkitekturs helsesatsing i Skandinavia.

  De samarbeidende partnerne mener at nettopp Nye Drammen sykehus er et spesielt spennende prosjekt å få utvikle. Det er et urbant sykehus som fletter seg inn i bystrukturen i Drammen på en god måte og forsterker byens kontakt med sjøen for forbindelse til Lierstranda.

  - Vi har etablert et sterkt team til denne oppgaven, der vi benytter ressurser og kompetanse fra hele LINK arkitektur, RATIO og BØLGEBLIKK. Teamets samlede skandinaviske sykehuskompetanse vil i samarbeid med vår urbanist- og landskapskompetanser sikre at det nye sykehuset i Drammen blir et sted hvor alle mennesker vil føle seg velkommen i et trygt møte med helsevesenet samtidig med at sykehuset vil bli en meget attraktiv arbeidsplass. Tildelingen bekrefter de samarbeidende kontorenes posisjon som ledende aktører på helsebygg i Skandinavia.

  -Vi ser frem til samarbeidet med Helse Sør-Øst RHF, Sykehusbygg, de øvrige rådgivere og de fremtidige brukere av sykehuset hvor vi sammen skal bearbeide skisseprosjektet med visjonen «innsikt og fornyelse», sier Kjell Rasmussen, disiplinleder og leder av arkitektteamet.

  -De tre arkitektkontorene representerer svært høy kompetanse og omfattende erfaring, og  utfyller hverandre godt i forhold til en utfordrende oppgave. Vi ser fram til et fruktbart samarbeid, i arkitetteamet, med de øvrige prosjekterende og med oppdragsgiver – i oppdraget om å skape et godt sykehus for framtida, sier daglig leder i RATIO arkitekter, Per Anders Borgen.

  Fakta:
  Kontrakten gjelder arkitektur, interiør arkitektur og landskapsarkitektur.

  Kontrakten ble signert 14. desember, med LINK arkitektur som kontraktspart og RATIO arkitekter og BØLGEBLIKK arkitekter som underleverandører

  Oppstart prosjektering er i januar 2018 og forventet ferdigstillelse er 2024
  Planlagt byggestart er lagt til 2019

  Drammen sykehus er plassert i Vestre Viken i Drammen, 121.000 kvadratmeter, kostnadsramme 8,6 milliarder NOK
 • 5b7432b9204b3b22b8d32e0fe3b0d2aa

  V A F F E L H J E R T E

  16.11.17
  Vi har vi vunnet en begrenset plan- og designkonkurranse om ny kirke på Tau i Strand kommune med prosjektet VAFFELHJERTE.

  Konkurransen er i samarbeid med HBA arkitekter. COWI har vært rådgivere på landskap.

  Se mer av prosjektet her.

  Strand kyrkjeleg fellesråd
  Vaffelhjerte_A1.pdf >>
 • 9307f394b767418f7513b69de807b889

  BREEAM-AP

  07.11.17
  Sara Olson hos Ratio er kvalifisert og godkjent til å inneha AP-rollen i prosjekter som skal sertifiseres ihht. BREEAM-NOR. 

  BREEAM-AP er rådgiver, koordinator og prosessdriver for BREEAM-arbeidet i prosjektet. BREEAM-AP skal gi støtte til prosjektgruppen og prosessen, bidra til å sette mål og veilede i å dokumentere løsninger slik at BREEAM-NOR sertifikat oppnås etter formell revisjon. Prosjekter med en BREEAM-AP, som er engasjert tidlig i prosessen sikrer høyt miljøfokus i alle faser av prosjektet og honoreres for dette med BREEAM-poeng.

  Ratio har fra tidligere godkjent BREEAM-revisor Marta Eggertsen.
 • 3c5ff2b51484d4e5e29f13ee1ba085d4

  Folkebad i Jåttåvågen

  02.11.17
  Vi har sammen med Lala Tøyen fått i oppdrag av Stavanger utvikling KF å utarbeide et mulighetsstudie for et nytt Folkebad i Jåttåvågen.
  Studien skal vurdere mulighetene for plassering, kombinasjoner av program og volumoppbygging som et grunnlag for videre prosjektutvikling av Folkebadet og omkringliggende arealer i Jåttåvågen. Folkebadet vil være et nøkkelprosjekt og en driver for utviklingen av området.

 • 27bdc63017c5f114b5b29804ee05ca7c

  Klager på konkurranse om Regjeringskvartalet

  16.10.17
  Selskapene bak Team G8+ klager til Statsbygg på tildelingen i konkurransen om prosjekteringen av det nye Regjeringskvartalet. Nye opplysninger om både rådgiver-habilitet, konkurransefordeler som ikke er utlignet og juryens habilitet gjør at Team G8+ ikke ser noe annen mulighet enn å klage på tildelingen.

  – Vi gjør ikke dette først og fremst for å vinne tilbake oppdraget med RKV, men vi har ikke noe annet valg enn å klage når det viser seg at konkurransen ikke har foregått etter boka. Dette gjelder et stort og viktig samfunnsoppdrag, og verken vi, bransjen eller Statsbygg kan leve med uregelmessigheter. Det er som å delta i et maraton og etterpå oppdage at vinneren startet en halvtime før oss andre, sier Lars Haukeland, partner i LPO og talsperson for Team G8+.

  Team G8+ kom på andreplass i konkurransen om prosjekteringen av Norges største byggeprosjekt. Sammen med de andre tilbyderne ble de informert om at vinnerteamet Team URBIS hadde en konkurransefordel, fordi selskaper i teamet blant annet har utviklet reguleringsplanen for det nye Regjeringskvartalet for Statsbygg. Denne fordelen skulle Statsbygg utligne i konkurransen, og tilbudene ble levert inn anonymt.

  Selskapene i Team G8+ mener nye opplysninger og dokumenter viser at konkurransefordelen var mye større og mer omfattende enn tidligere opplyst. I tillegg til at de har funnet informasjon som ikke har vært delt med andre enn vinnerlaget, mener Team G8+ at to av jurymedlemmene har vært inhabile.

  – Det viser seg at to av juryens medlemmer – inkludert jurylederen – har samarbeidet tett med vinnerlaget forut for konkurransen. Selv om forslagene ble levert inn anonymt, må flere av jurymedlemmene ha kjent igjen vinnerforslaget, rett og slett fordi vinnerforslaget er basert på det arbeidet Team URBIS og jurymedlemmene gjorde sammen, sier Haukeland.

  Team G8+ består av selskapene A-lab, LPO Arkitekter, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen AS.

  Haukeland påpeker at det å ha en ryddig prosess med en uavhengig jury og like sjanser for alle, er helt avgjørende for at man skal få de beste løsningene på bordet.
   
  – Vi var de første som gratulerte vinneren med et flott prosjekt. Men når det viser seg at konkurransen ikke har vært fair, ja da må vi si fra. Statsbyggs prosjekter dreier seg om bygg og bymiljøer for hele det norske folk, betalt med skattebetalernes penger. Da må både arkitekter og samfunnet for øvrig kunne stole på at prosessene skjer etter boka, avslutter Haukeland.

  Det er advokat Inger Roll-Matthiesen i Schjødt som bistår gruppen juridisk med klagen.

  – Prinsippet om likebehandling av tilbydere er bærende og helt grunnleggende ved gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Her tyder alt på at Statsbygg ikke har evnet å etterleve dette grunnleggende prinsippet. Etter at konkurransen var avsluttet har G8+ mottatt dokumentasjon som viser at deltakerne ikke har hatt like muligheter til å vinne frem, sier Inger Roll-Matthiesen.  For mer info:

  Lars Haukeland.                     Inger Roll-Matthiesen
  Mob: 913 34 463                        Mob: 928 81 388
  Epost: lh@lpo.no                     Epost: irm@schjodt.no
 • c41fc721625fa42cf8c1aaaae5231d1a

  LEV VEL på Gran

  19.09.17
  Med prosjektet LEV VEL har vi vunnet en begrenset plan- og designkonkurranse om nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen i Gran kommune.
  Konkurransen er i samarbeid med Linje Arkitektur, Bar Bakke landskapsarkitekter, Erichsen & Horgen, WSP Norge og Ing. Per Rasmussen.
     L
  V E L
     V

 • Rammeavtale med OBY

  25.08.17
  Ratio har sammen med ACK arkitekter as, inngått rammeavtale for arkitekttjenester med Omsorgsbygg Oslo KF.
 • 423defd0b66da40b9777cc59f584dc19

  G8+ er videre i konkurransen om nytt regjeringskvartal

  28.06.17
  I dag kunngjorde Statsbygg at løsningsforslagene Lysning og Adapt er vinnerne i plan – og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.

  – Det er fantastisk at forslaget vårt har vunnet fram i så skarp konkurranse, sier Geir Haaversen, daglig leder i A-LAB og leder for arkitektteamet i G8+ som står bak forslaget «Lysning».
   
  G8+ med arkitektene LPO Arkitekter, A-LAB og Ratio i spissen, skal nå i forhandlinger med Statsbygg om tildeling av den endelige kontrakten for utvikling av nytt regjeringskvartal. 
  -      Her har mange arkitektkontor gjort en kjempestor jobb. Vi er utrolig glade og ydmyke, og vi er spente på forhandlingene som nå ligger foran oss, sier Haaversen.
  Til sammen sju bidrag fra sju tverrfaglige grupper ble levert inn til konkurransen i mai. Juryen har nå kåret G8+ med forslaget «Lysning» og Team Urbis med forslaget «Adapt» til vinnere av konkurransen. Vinnerne ble presentert i Høyblokkpaviljongen i ettermiddag.
  Det har frem til i ettermiddag vært hemmelig hvem som stod bak de ulike konkurransebidragene.
   
  Dynamisk del av byen
   I forslaget «Lysning» bygges Høyblokka opp, mens resten av byggene har store gulvflater for å holde høyden nede. På denne måten kommer Høyblokka til sin rett som det symbolsk viktigste bygget. I utformingen av arbeidsplassene har G8+ lagt vekt på å legge til rette for uplanlagte møter og god kommunikasjon.
  Haaversen beskriver oppgaven fra Statsbygg som svært kompleks, med vekt på norske verdier som nøkternhet, demokrati og inkludering.
  -      Ønsket er jo at dette kvartalet skal være en dynamisk del av byveven. Å balansere det opp mot sikkerhetskrav er en krevende øvelse, og de andre forslagene gir også gode svar, sier Haaversen i A-LAB.
  Møteplass i sentrum
   
  Byggene danner en ring rundt Einar Gerhardsens plass, som blir hjertet i det nye kvartalet. Alle fasadene åpnes mot denne plassen. Samtidig byr forslaget på en bro i ring som knytter alle byggene sammen i 2. og 3. etasje.
  -      Regjeringskvartalet er først og fremst en møteplass både for besøkende og de som jobber der, sier Haaversen.
   
  G8+ består av:
  •         LPO Arkitekter
  •         A-Lab (+arkitekt Line Solgaard)
  •         Ratio Arkitekter
  •         IARK
  •         Gullik Gulliksen AS
  •         Sweco
  •         Norconsult
  •         Dr. Techn. Olav Olsen AS
   
  Inn i forhandlinger
  -      Mye av grunnen til at dette har gått så bra, er at vi har klart å trekke fram det beste fra hvert arkitektkontor. Samtidig tror jeg at prosjektet viser at vi en felles drivkraft gjennom verdier og forståelse for hva dette kvartalet skal utrette i byen, sier Haaversen.
  Han mener at arbeidet har vært verdt innsatsen, også dersom teamet ikke blir stående igjen som endelig vinner i oktober.
   
  -      Det har vært en svært kompleks oppgave, som vi har lært mye av. Ikke minst er det gøy at vi har klart å etablere et så sammensveiset team på tvers av arkitektkontorer og ulike fag, sier Haaversen.
  Statsbygg vil nå gå i forhandlinger med de to vinnerne om prosjekteringskontrakten og de vil i oktober stå igjen med kun ett forslag. Dette forslaget vil bli lagt til grunn for det videre arbeidet med nytt regjeringskvartal.
  Ifølge foreløpig tidsplan skal det omfattende byggeprosjektet stå ferdig i 2027.
   
   
  For ytterligere informasjon og kommentarer:
  Geir Haaversen, daglig leder A-lab telefon 996 91 8639 99 69 18 6
  Hilde Sponheim, daglig leder LPO, telefon 996 02 601
  Per Anders Borgen, daglig leder Ratio telefon 920 70 782
  Kjell Ove Tvinnereim, prosjektdirektør i Sweco telefon 913 69 802
   
   
  For mer informasjon om «Lysning» se konkurranseplansjene.

 • 842a23d2396936e05fd922a894b9dbf4

  Mulighetsstudie Sørlandet Sykehus

  27.06.17
  Ratio skal, i samarbeid med Sweco, utarbeide en mulighetsanalyse for ulike løsninger for akuttmottak, intensiv overvåking og barneavdeling ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand.
 • 5fc98e91b0032c74af16e82f9b2e60c3

  UiT Norges Arktiske Universitet - Narvik

  26.06.17
  Ratio skal, i samarbeid med Erichsen & Horgen AS, Ing. Per Rasmussen AS og WSP AS, utarbeide skisse- og forprosjekt ved UiT Norges Arkitiske Universitet i Narvik.

  Universitet skal oppgraderes og utvikles og det skal gjennomføres en del ombyggingstiltak. Hovedtyngden av arbeidene vil foregå i det eldste byggetrinnet fra 1969 hvor ytterfasade og tak skal rehabiliteres, samt innvendig ombygging som hovedsakelig skjer i teorifløyen.
 • 0a9133438447329e499dbbe26df85541

  Gran sykehjem og omsorgsboliger

  26.06.17
  Ratio er prekvalifisert til å delta i plan- og designkonkurranse for sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen i Gran kommune sammen med Linje arkitekter.
 • 3fa2e90bd183d39d34638ec053f9f35a

  DMS Brønnøysund

  22.06.17
  Ratio har sammen med Norconsult vunnet Distriktsmedisinsk senter  i Brønnøysund.
  Prosjektet er i underkant 4000 m2 BTA. Vi har tidligere tegnet skisseprosjekt. Forprosjekt starter høsten 2017.   
 • 38612809982c1f9b10cfce821902ba31

  RATIO er prekvalisert for Tau kirke

  02.05.17
  Ratio er sammen med HBA prekvalifisert for begrenset plan- og designkonkurranse for Tau kirke.

  Nybygget skal ligge sentralt i tettstedet Tau og som del av en ny sentrumsplan. Konkurransen avgjøres høsten 2017.
 • f4e76528f2244a7ca0641f754a035520

  SE OPP i bokform

  13.04.17
  SINTEF har gitt ut en rapport som sammenfatter prosjektet SEOPP – Systematisk oppgradering av småhus fra 1970 til 1990.

  To demo-hus er omfattende rehabilitert og dokumentert under planlegging, bygging og som ferdige hus i ny, moderne drakt. Illustrasjoner og faktabeskrivelser gir råd og inspirasjon til de som skal planlegge slik rehabilitering – fra huseiere til arkitekt og byggmester.

  Erfaringer er blant annet: oppgradering kan gi bedre arkitektur, mer praktisk og tilgjengelig planløsning, mer dagslys, mindre energibruk, økt komfortkostnadene blir lavere enn ved å rive og bygge nytttilskudd fra Enova er viktig og et samfunnsmessig signal om hvordan oppgradere gode resultater krever tett samarbeid mellom boligeier, arkitekt, byggmester og energirådgiver
  last ned og les hele rapporten
 • 37883308ff0bbb742773203855551518

  Energirådgivning som del av oppgradering

  09.02.17
  Marta Eggertsen har fullført og bestått Enova og Lavenergiprogrammets kurs i Energieffektivisering av boliger.
  Ratio Arkitekter kan tilby energirådgivning som del av en plan for å oppnå bedre komfort og nye bokvaliteter, slik at investering i boligen gir mer tilbake enn tykkere yttervegger. Modernisering av bolig med f. eks. mer åpne løsninger, mer dagslys, livsløpsstandard, bedre plassutnyttelse eller et ekstra soverom bør ses i sammenheng med energioppgradering. Ratio har god erfaring med dette.

  Kontakt Ratio eller Enova for mer informasjon og les mer her
  www.enova.no/privat/alle-energitiltak
  www.enova.no/privat/alle-energitiltak/oppgradere-huset/oppgradering-av-bygningskroppen-/
  www.enova.no/privat/alle-energitiltak/energiradgivning-/

  www.seopp.net
 • 4335463104c2d42dfed1251bfb8ca146

  S E O P P

  02.02.17
  SEOPPHUSENE som nylig er ferdigstilt i Oslo og Bergen er 2 pilotprosjekter som resultat av forskningsprosjektet SEOPP – Systematisk EnergiOPPgradering av småhus 2013-16.

  Ratio arkitekter har samarbeidet med Sintef og Mesterhus AS om å utvikle gode energiløsninger tilsvarende dagens krav for typehus fra 1960-1990. Som merverdi til energioppgradering har det vært stort fokus på økte bokvaliteter generelt i husene, slik at investering i boligen skal gi mer tilbake enn tykkere yttervegger.

  Åpne og fleksible løsninger, økt innslipp av dagslys, kontakt mellom etasjer, livsløpsstandard, bedre plassutnyttelse, ett ekstra soverom og moderne uttrykk ute og inne er kvaliteter vi har sett som viktige å oppnå i SEOPPHUSENE.

  Ratio Arkitekter er godkjent som energirådgivere for Enova, og kan tilby dette som del av en plan for oppgradering av bolig til dagens krav til nybygg med økt komfort og nye bokvaliteter.

  Se SEOPPHUSET i Oslo her
 • b391ed52a08989f059ef29bc3396225b

  Kvinabadet åpnes

  19.12.16
  Fredag 16. desember var det stor åpningsfest for KVINAbadet, med operasang, taler og stup!
   
  Svømmehallen rommer 6-baners 25-metersbasseng, plaskebasseng og spaområde med velværebasseng, varmtvannskulper- den ene ute i et lite atrium -  og badstue. Velværebassenget er på dagtid terapibasseng, med egne garderober. Stupanlegget omfatter 1 meter svikt, 3 meter plattform og svikt og 5 meter plattform. I tillegg har anlegget en 63 meter langs sklie med nær 7 meter fall og en kortsklie. En 14 meter høy klatrevegg ligger i inngangshallen, og svømmehallen rommer også en kafé med servering både på tørr og våt side.  

  RATIO vant begrenset plan- og designkonkurranse i 2012; så å si på dagen fire år etter står svømmehallen ferdig. RATIO takker Kvinesdal kommune for oppdraget og for en fin prosess!

 • 925d6725235496a7d87bc93b548e0f28

  KFUM er vedtatt

  16.12.16
  KFUM Familearena gikk gjennom med politisk vedtak i bystyret 14. desember etter 4 års arbeid med saken.
  Områdeprogrammet for Ekeberg by- og idrettspark legger da til rette for å regulere KFUMs prosjekt som tegnes av RATIO.

  les mer på KFUM's hjemmeside
 • b1627e1f29c4c9fe2c2658c664ac2188

  G8+ samarbeider om Regjeringskvartalet

  29.10.16
  Ratio, LPO, A-lab, iArk, Gullik Gulliksen, Olav Olsen, Sweco og Norconsult skal sammen delta i den tverrfaglige plan- og designkonkurransen om nytt regjeringskvartal.
  Vi ser fra til å samarbeide med firmaene i gruppen G8+.

  Les mer av artikkelen til Statsbygg her.
 • 4ecf3eb4e5d6b5693c8263b594f87255

  BIM i konkurranser

  03.10.16
  Per Anders holdt 27. september et innlegg i minikurset "BIM i konkurranser".

  Arkitektbedriftene i Norge (AiN) og Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) har gått sammen om å arrangere en serie med ettermiddagskurs, med fokus på utviklingen og utfordringer i arkitektmarkedet. Minikurset «BIM i konkurranser» var det første temaet i denne møteserien, og ble avholdt 27. september i Arkitektenes hus.

  les mer om foredragsserien her.
 • db84677781fb745be6b509f91286b9a2

  Vi er prekvalifisert til konkurranse ved Gamle Bergen Museum

  26.09.16
  Vi er prekvalifisert for begrenset plan- og designkonkurranse for nytt publikumsbygg ved Gamle Bergen Museum

  Museet er en del av Stiftelsen Bymuseet i Bergen, og konkurransen har oppstart medio oktober.
  Les mer om museet her
 • 88dff42631ec98f6097c5dab4c847042

  Ny kommuneplan i Stavanger

  22.09.16
  Stavanger kommune har laget ny kommuneplan hvor man blandt annet legger opp til et kommersielt høyhus på plassen foran kulturhuset.

  Hør Per Christian si sin mening på kulturnytt i stikk 7.
 • 0ae456b0bf8c75f5cd20741fcf4a92f2

  Ratio har fått ny daglig leder

  22.09.16
  Per Anders Borgen tar nå over lederrollen etter Sverre Svendsen som har vært konstituert daglig leder i en overgangsfase mens prosessen med lederskiftet har pågått.

  Bygg.no skrev om nyheten!
 • 93ff179d68b302e1d1c59ec8b5c160a8

  SEOPP i Aftenposten

  14.09.16
  SEOPP prosjektet på Årvoll er ferdig.

  Aftenposten har vært på besøk i det ferdige SEOPP prosjektet og Karin forklarer.

  les mer om prosjektet her.
 • 33c668baa375a6b94ffa3081826296d1

  Ratio i Venezia

  31.05.16
  I 2016 er det svenske Arkitektur- og designcentrum som har ansvaret for utstillingen i Den nordiske paviljongen, i samarbeid med Finlands arkitekturmuseum og Nasjonalmuseet. David Basulto, gründeren bak nettstedet ArchDaily, er valgt som kurator for utstillingen.

  Biennalen 2016 er  nå offisielt åpen, og 133 nordiske firmaer er representert. Ratio har to fine prosjekter utstilt i den nordiske fehnpaviljongen - Stavanger konserthus og kunnskapssenteret. Utstillingen er et utvalg av norsk, svensk og finsk arkitektur slik det er akkurat nå.

  Les mer om de andre bidragene her.
 • 3e48ecb4ade5cd7d74fcbaa327422041

  RATIO prekvalifisert for Telemark Museum

  24.05.16
  Vi er prekvalifisert for begrenset plan- og designkonkurranse for nytt museumsbygg for Telemark Museum i Skien. 
  Det nye bygget vil danne ny inngang til Brekkeparken - som  i over hundre år har vært folkemuseum med Søndre Brekke Hovedgård fra 1780 som dominerende bygg - og skal romme utstillingsarealer og øvrige publikumsfunksjoner samt kontorer.

  Prosjektkostnaden er ca 124 mill ekskl mva, byggets størrelse ca 3.000 m2. Det er fem team som er prekvalifisert for konkurransen.
 • a428d9cc837c3714ebd2a5f6ae3280d2

  SEOPP i full gang!

  16.04.16
  SEOPP-huset er ferdig prosjektert og bygging i gang.

  SEOPP demo-huset i Oslo er ferdig planlagt, planene er godkjent i Oslo kommune og Enova har gitt tilsagn om støtte og Husbanken har gitt grunnlån. Byggearbeidene startet i januar 2016.

  Hele bygningsskallet blir oppgradert med nytt tak med ekstra isolasjon, ny kledning og ekstra isolasjon i veggene, isolert sokkeletasje, nye tre-lags vinduer og nye dører, ventilasjon med varmegjenvinning, varmepumpe og rentbrennende vedovn.
   
  Les mer på bloggen. 


 • 91d0159d907b9548376de228f3a33319

  Ratio på miljøkonferanse i Polen

  29.03.16
  Marta Eggertsen er i Polen for å gi en presentasjon av norsk grønn boligarkitektur. 

  Konferansen er et samarbeid mellom blandt annet det polske miljødepartementet, og Norges vassdrags- og energidirektorat.

  Les mer om prosjektet her.
 • 029636ba3934bffb629f520b94eb7801

  Vinterlyd i Stavanger

  03.03.16
  Mandag 29. februar ble Viterlyd arrangert i amfiet ved Stavanger Konserthus, med over 10.000 publikummere.

  Vinterlyd er er en konsertturne i regi av Kreftforeningen og P4. Turneen har blitt arrangert i ti år og skal være med på å skape oppmerksomhet om Krafttak mot kreft. 

  les mer om Krafttak mot kreft på kreftforeningens hjemmeside
 • 5c1aaf8863e9b20069d83e34ee7c46be

  Forprosjekt på Martina Hansen levert!

  02.12.15
  Rådgivergruppen HRN - Hartmann Prosjektrådgiving AS, Norconsult AS og Ratio Arkitekter AS - vant våren 2015 anbudskonkurransen om utarbeidelse av forprosjekt for MHH. Forprosjektet ble levert 15. november 2015.

  Sykehuset ønsker å modernisere og utvide alle sine avdelinger for å øke pasientantallet og være effektive i behandlingen. Nybygget inneholder både utvidet operasjonsavdeling og sengepost, ny radiologi- og prøvetakningsenhet samt nye poliklinikker. I tillegg en helt ny sterilsentral tilpasset økt virksomhet og nytt sentrallager med mottak og en samlet avfallsenhet. 

  Les mer om prosjektet her.
 • 48ff555c8bbdec29feea1a2f9a9d196f

  Vi konkurerer i WAN AWARDS 2015!

  01.12.15
  Vi konkurrerer i kategorien "farge i arkitektur" men vårt prosjekt Stavanger konserthus. 

  les mer om konserthuset her, og konkurransen her!
 • 40929b6e5c5b621b01f6ac4c18091f54

  Vi gratulerer Trondheim kino med «nye» Nova!

  24.11.15
  Vi er arkitekter for ombyggingen, som omfatter vrimlearealene for publikum, nye logistikkløsninger og servicearealer.

  Den opprinnelige kinoinngangen på hjørnet Krambugata/Olav Tryggvasons gate – Novahjørnet! – er re-etablert, etter at kinoen de siste ti år har hatt hovedinngang fra Lilletorget.   Nye trapper og heis leder publikum ned i kiosk- og foajéarealet i underetasjen, som er kraftig oppgradert.

  En ny rulletrapp forbinder kinoarealene i henholdsvis U,etasje og 4. etasje. Arbeidene omfatter også opprusting av publikumsfoajeen i 4. etasje. Den nye løsningen rydder opp i publikumslogistikken og legger til rette for en mer effektiv drift. Og kanskje aller viktigst: «Novahjørnet» er gjenerobret!
 • d5e8ddd64918d263be7c15bb8608c69c

  Vi er prekvalifisert til Ulstein Kyrkje!

  20.10.15
  Ratio er sammen med Hansen & Bjørndal arkitekter prekvalifisert for begrenset plan- og designkonkurranse for nye Ulstein kyrkje.

  Nybygget skal samlokaliseres med den eksisterende kirka fra 1849, som ligger på en sentral tomt i Ulsteinvik sentrum. konkurransen avgjøres sommeren 2016.

  Les mer her.
 • 4943418ae3335de6e05c069acc2255cf

  Forprosjektet for Brønnøysundregistrene er levert!

  11.11.15

  Brønnøysundregistrene skal få et nytt, moderne og funksjonelt kontorbygg i sentrum av Brønnøysund. Oppdraget omfatter bygging av ca. 17 200 kvadratmeter nybygg dimensjonert for 630 ansatte. Prosjektets utfordring er innarbeiding av et stort volum på et lite sted som Brønnøysund. Arbeidstittel for prosjektutviklingen har vært HIMMEL og HAV.

  Les om saken i Banett her, og se filmen her.
 • Film fra St. Olavs Hospital

  29.09.15
  St. Olavs vant innovasjonsprisen for universell utforming 2014.

  Se film fra St. Olavs Hospital som prosjekt og bydel her. Mer om fagseminaret 18. september her.

 • 32ab77d3197d580fbcf16aa711888aa2

  Vi vant i Sauda!

  31.08.15
  Ratio arkitekter AS sammen med Opus arkitekter Haugesund ble kåret som vinner i konkurransen om Sauda Folkets Hus. 

  Prosjektet inneholder om lag 800 m2 nybygg med kafé, ny sal og kulturskolefunksjoner, i tillegg til restaurering og tilpasning til UU av Sauda Folkets Hus, et nyklassisistisk forsamlingshus fra 1931, reist på dugnad av arbeiderene ved Sauda smelteverk.
 • 50813c6d0981ba61d2830054c7b2f40c

  Prekvalifisert i Gøteborg!

  27.08.15
  I samarbeid med Nyréns Arkitektkontor, er vi prekvalifisert til plan- & designkonkurranse for en større utbygging vedSahlgrenska sjukhuset i Gøteborg.

  Bygget skal romme sykehusfunksjoner, i tillegg til undervisnings- og forskningsareal, ca 80.000 m2.
 • 0f37dc2154c1e2d6216a981661472f73

  Stavanger konserthus er nominert til arkitekturprisen 2015

  27.08.15
  Stavanger konserthus er blandt 20 nominerte til norske arkitekters landsforbund (NAL).

  Arkitekturprisen 2015 deles ut på arkitekturdagen den 17. september i Trondheim. Premien er kroner 100 000,- samt diplom og en plakett som festes på selve prosjektet.

  Les mer om prisen her, og mer om konserthuset her.

 • e6c23a5f1f985687d70714dca4194cf8

  Trondheim ved St. Olavs hospital vinner av prisen Attraktiv by 2015

  08.06.15
  I konkurranse med Stavanger Øst og Lillestrøm, valgte juryen Tromdheim ved St. Olavs hospital som vinner av prisen attraktiv by 2015.

  Prisen Attraktiv by deles ut for første gang i år av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det kom inn totalt 346 nominasjoner i konkurransen, og 3 finalister ble kåret.

  Les mer her.

 • 9209cd25044e20281edfebf5529bf9da

  Utbyggingsprosjekt ved Martina Hansens Hospital

  27.05.15
  Ratio skal i samarbeid med Hartmann Prosjektrådgivning AS og Norconsult AS utvikle forprosjektet ved Martina Hansens Hispital i Bærum.

  Martina Hansenns Hospital er et stiftelses-eid spesialsykehus innen ortopedi, ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og revmatologi og behandler årlig mer enn 4500 pasienter samt et stort antall polikiniske behandlinger. Sykehuset har ca 330 ansatte, og hospitalets tjenester inngår i regional helseplan for Helseregion Sør-øst.

  I tillegg til de tre hovedleverandørene består gruppen av underrådgiverne SINTEF, Nosyko AS og Pro Integrated Management AS.

  Ratio og samarbeidspartnerne er allerede i gang med forprosjektet, som skal foreligge i november i år. Gruppen har opsjon for etterfølgende detaljprosjekt.

  Les mer på hospitalets hjemmesider her.
 • 149f775c0ba14a6b1f3e0887b9acef4a

  Kommunenes hus nominert til Oslo bys arkitekturpris

  26.05.15
  Kummunenes hus i Oslo er blandt de 42 nominerte til Oslo bys arkitekturpris.


  Les mer om nominasjonen her. For å lese mer om konkurransenprosjektet, klikk her. 
 • 2da77e3e0842004411fa55f11c841af6

  Sauda Nye Folkets Hus

  22.04.15
  Ratio arkitekter AS er sammen med Opus arkitekter Haugesund, Cowi og Brekke Strand akustikk prekvalifisert til begrenset konkurranse om Sauda Nye Folkets Hus.

  Prosjektet inneholder om lag 800 m2 nybygg med kafé, ny sal og kulturskolefunksjoner, i tillegg til restaurering og tilpasning til UU av Sauda Folkets Hus, et nyklassisistisk forsamlingshus fra 1931, reist på dugnad av arbeiderene ved Sauda smelteverk.
 • 22b37751d8dd94234bcb8a53774031aa

  Nytt helsehus Rauma kommune

  16.04.15
  Ratio arkitekter er i samarbeid med NCC, Ola Roald Arkitekter og Streken Arkitekter prekvalifisert som 1 av 6 team for pris- og designkonkurranse om nytt helsehus i Rauma Kommune.

  Helsehuset skal i tillegg til sykehjemsfunksjon inneholde flere aktiviteter innen kommunens helse- og omsorgstjenester som legevakt, dagaktivitetsplasser og frisklivssentral. Bygget er på 8 800m2 og skal lokaliseres i Åndalsnes sentrum.
 • eb20af1147c2d3b28ffdaa5950188aef

  Ogna Skole

  23.01.15
  Ratio arkitekter i samarbeid med Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter er prekvalifisert for begrenset plan- og designkonkurranse om nye Ogna skole i Hå kommune på Jæren.

  Skolen skal romme 300 elever fra 1. til 10. trinn, og stå ferdig i desember 2017. Det deltar seks team i konkurransen, som avgjøres i juni.
 • 2a70c012f1939f5effa2322afba3b881

  Ny storbylegevakt i Oslo

  22.01.15
  Ratio arkitekter er engasjert i en prosjektgruppe av Oslo kommune for å utarbeide et mulighetsstudie for lokalisering av ny Storbylegevakt i Oslo.

  I tillegg til arkitektfaglige rådgivere, består prosjektgruppa av helsefaglige, tekniske, juridiske og samfunnsøkonomiske rådgivere.  
  Arbeidet omfatter utredning av løsningsalternativer og gjennomførings-
  modeller for plassering av ny legevakt.  
 • 888ef725269bdb10d3ab425c910f3c2c

  Grønt nettverk i Polen

  08.01.15
  Norske og polske arkitekter og andre aktører innen miljøvennlig byggeri har fått støtte fra Innovasjon Norge til forprosjekt for et grønt bedriftsnettverk. Arkitektbedriftene er initiativtager for prosjektet.

  Arkitektbedriftene og prosjektleder Marta Eggertsen fra Ratio Arkitekter har fått støtte fra Innovasjon Norge til å danne et «green buildings» bedriftsnettverk med følgende partnere:
  Ratio (Sverre Svendsen), Snøhetta (Falko Müller-Tyl), NSW (Ole Wiig), H&M (Tore Wiig), FutureBuilt (Birgit Rusten) og Sintef Byggforsk (Anders Fylling). Ratio er søker. Prosjektlederrollen holdes av Ratio (Marta Eggertsen) og gruppen styres av Snøhetta (Falko Müller-Tyl).

  Prosjektet er i forprosjektfasen og løper ut i april i år. Formålet er å samarbeide med polske aktører med den hensikt å gjennomføre sunne null-energi eller pluss-energi byggeprosjekter med lavt CO2 fotavtrykk i Polen, og kanskje på lengre sikt i Norge.

  "Vi forsøker også å nå ut til andre aktører i det norske markedet som er interessert i å møte polske aktører (hele byggkjeden) og samarbeide på prosjektene," sier Marta Eggertsen
 • 4c706f28fdea1f25d618ad6db54cba1c

  Vi tegner Alta nærsykehus

  08.01.15
  Vi er engasjert for å utarbeide forprosjekt for nytt nærsykehus i Alta.

  Nærsykehuset skal styrke spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark, og vil være en utvidelse av Finnmarkssykehuset/Alta helsesenter. Nybygget skal romme funksjoner for somatikk, rus og psykisk helse. I tillegg skal eksisterende polikliniske arealer oppgraderes.
  Vi samarbeider med COWI AS, Hospitalitet AS og AS Bygganalyse om oppdraget.

  Oppdragsgiver er Helse Nord RHF på vegne av Finnmarksykehuset HF.
 • a30ad0bac6b9f6fda8e3399c374c2750

  Skisseprosjekt levert

  01.11.14
  Prosjekteringsgruppen har levert samlet skisseprosjektmateriale til Statsbygg for nytt bygg for Brønnøysundregistrene.

  Skisseprosjektet er utarbeidet i et tverrfaglig samspill internt i prosjekteringsgruppen, samt gjennom samhandling med representanter fra Brønnøysundregistrene og Statsbygg.

  Se mer her
 • 9d65c1c38674988a346cc068d8a1a3ab

  VEV VANT

  17.09.14
  Vinneren i konkurransen om nytt bygg for Livsvitenskap i Oslo er kåret og det ble oss!
  Konkurransen ble tegnet i samarbeid med Cubo Arkitekter a/s, Alt arkitektur as, Kristine Jensens Tegnestue, Erichsen og Horgen AS, MOE AS, Ingeniør Per Rasmussen, Høyer Finseth AS og Malnes & Endresen AS.

  Utdrag fra juryens rapport;
  'Vev er vurdert å være en klar vinner nummer 1. Konkurranseutkastet viser løsning av en komplisert tomtesituasjon på en særdeles god måte. Prosjektmaterialet framviser høy grad av innsikt i særtrekk og kvalitetet i eksisterende omgivelser både som landskap og bygd hus. Bygningsmassens oppbygging og modulering uttrykker respekt for og annerkjennesle av situasjonen.'

  Se mer av prosjektet
  les mer på Statsbyggs sider
 • 0eee997dce876c7344d6aea6718c1731

  RATIO prekvalifisert for Kistefossdammen barnehage

  01.09.14
  Ratio i samarbeid med Bjørbekk og Lindheim Landskapsarkitekter, Context, Esbensen Ingeniører (DK) og høgskolelektor Solveig Nordtømme er prekvalifisert for begrenset arkitekturkonkurranse for Kistefossdammen barnehage i Heggedal.
  Konkurransen er utlyst av Asker kommune i samarbeid med FutureBuilt.
  Barnehagen skal ha en arkitektur som gjenspeiler de overordnede pedagogiske og miljømessige føringer for prosjektet. «Liten og viktigst» er et overordnet motto for barnehagen og prosjektet skal være et plusshus.
 • 73573c715543cfa0975f1dec432466c8

  St. Olavs Hospital vinner priser i Toronto

  19.08.14
  Nybygde St. Olavs Hospital i Trondheim har mottatt hele sju av ti prestisjefylte priser under en verdenskongress for helsearkitektur i Toronto, Canada. Sykehuset er tegnet av Ratio i samarbeid med Nordic for Helsebygg Midt-Norge.

  The Design & Health International Academy Awards bedømmer helsebyggprosjekter fra alle kontinenter, og under årets prisutdeling 12. juli ble universitetssykehuset i Trondheim «overall winner» i tre kategorier:
  - Beste internasjonale prosjekt over 40 000 m2 (hele sykehusanlegget).
  - Beste helsefremmende prosjekt.
  - Beste produktdesign (den interaktive Kunnskapsportalen).

  I tillegg ble St. Olavs Hospital belønnet med fire «high commendation»-priser. Kategoriene her var:
  - Kunst i pasientomgivelser.
  - Internasjonalt helseprosjekt under 40 000 m2 (Kunnskapssenteret).
  - Bærekraftig designInteriørdesign.

  les mer i adressa

  les mer om The Design & Health International Academy Awards
 • 0d6ff1879bcae0d12b59481b4132d04e

  LIVSVITENSKAPSBYGGET

  03.07.14
  Vi er videre med VEV i konkurransen om Livsvitenskapsbygget ved Universitet i Oslo.
  Ratio samarbeider med Cubo arkitekter a/s (DK), Alt arkitektur as, Kristine Jensens Tegnestue aps (DK), Erichsen og Horgen as, Høyer Finseth as, Ingeniør Per Rasmussen as, MOE as, Malnes & Endresen as.

  Juryen har kåret tre løsningsforslag som vinnere i plan- og designkonkurransen - vi konkurrer videre i neste runde med Arkitema m.fl. som har forfattet ALLMENNINGEN OG FORSKERROMMET og Nordic m.fl. med SERPENS VITALIS.
 • d1fb805dc7ff9ee2d6d868d3d7e144630b75b0c2426d6ec8dcc60a7b58493db9670993a4f4c8de5b495d5f3a451601d3a7bcd6d91f634f811c5249813be0ad0786583d6f91417f39bfd638c901bfd44160163a0cdf0b2e41282a8e9a2f11d07c41f2342eb7e07b01616b144be454f9e1a7ca5e49b7a9fa49eefa12e16954d14e085044abafcf045c3c088b349593f974

  S E O P P !

  27.06.14
  Systematisk EnergiOPPgradering av småhus fra 1960 – 1990
  Ratio lager konsept for oppgradering av typehus fra 60-, 70- og 80-tallet. Har du, eller kjenner du noen som har en enebolig fra denne perioden? Da kan dere få denne oppgradert til moderne energistandard og samtidig gi boligen et løft. Meld deg på her.
 • 20c671e7974aaa110b5de21ae8103938

  RATIO prekvalifisert for Lyse Energi

  27.06.14
  Ratio arkitekter sammen med Jensen & Skodvin arkitekter er prekvalifisert til konkurranse om nytt kontorbygg for Lyse energi i Stavanger.
  Vi konkurrerer med AROS, DARK, Eder Biesel og LPO.
 • a6eb44e854638a22bff83ae2c315c3df

  HEDER TIL KONSERTHUSET

  12.06.14
  Stavanger konserthus er kåret til vinner av Quadrennial Award for practical excellence in design for 2014.
  Prisen går til byggets arkitekt RATIO Arkitekter AS og til sceneteknisk konsulent AIX Arkitekter AB - Teater.

  Prisen deles ut av The Society of Theatre Consultants og gis til bygg for utøvende scenekunst som "har helhetlig design, og som gjennom praktisk produksjonsavvikling har vist seg å være av ypperste klasse og som på best mulig måte  ivaretar det komplekse og følsomme samspillet mellom utøver og publikum".

  I sin begrunnelse skriver juryen blant annet: «Det fantastiske konserthuset som ligger ved sjøen og nær kaiene der cruiseskipene legger til, har løst utfordringene med både å inneholde førsteklasses konsertsaler, og å romme gode arbeidsforhold og perfekte omgivelser for artistene, inkludert Stavanger Symfoniorkester som har sitt hjem her.»

  Blant en lang rekke nominerte var 15 bygg med i finalen, runner up etter Stavanger konserthus var Temporary Theater Speelhuis i Helmond, Holland og MAC i Belfast, UK.


 • 245e26baec5f2e397105c8120f5bcd71

  Ny utstilling på DogA

  06.06.14
  10. juni åpner DogA årets hovedutstilling Arbeid pågår! Fellesskapets arkitektur og landskap.

  Utstillingen presenterer byggeprosjekter og satsningsområder fra mange av de viktigste statlige aktørene inne bygg- og anleggsvirksomhet. Vi får et variert innblikk i statens omfattende byggeri med bygg som påvirker deg og de fellesskapene du er en del av, hver dag.
  Drøyt 100 norske byggeprosjekter er portrettert - deriblant St.Olavs Hospital med Kunnskapssenteret (Ratio i samarbedi med Nordic - Office of architecture).

  Les mer her

  Link til katalog for utstillingen
 • ff5b8a27ceea009314c6e12783af6929

  MARKEDSFØRING I POLEN

  04.06.14
  Arkitektbedriftene i Norge har for tiden en utstilling i Krakow om ny norsk arkitektur, med særlig fokus på bærekraftperspektivet. Ratio er representert i utstillingen med Kunnskapssenteret ved St Olavs hospital i Trondheim (utført i samarbeid med Nordic - Office of architecture).
  Se brosjyren her
  Krakow utstilling.pdf >>
 • ca434567b15a77fe18e9390fdf485b68

  Tangenten i ARKITEKTUR N

  09.05.14
  Tangenten - Nesodden kommunesenter er presentert i siste utgave av Arkitektur N. Ratio har tegnet prosjektet i samarbeid med Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS og Beate Ellingsen interiørarkitekter AS.

  Se mer av prosjektet her.
 • 80ef8778b23042bf7f20a892baeac907

  RATIO prekvalifisert i Sandnessund

  23.03.14
  Ratio er prekvalifisert for å delta i konkurranse om ny gravlund og krematorium med seremonirom og servicebygg i Sandnessund i Tromsø kommune.
 • 3bee58fdd2c5f3f3e055eda057903d3c

  Nytt kontorbygg i Bodø

  19.03.14
  Ratio er engasjert til å tegne nytt kontorbygg for Nordlandsykehuset i Bodø.

  Det nye bygget kommer i tillegg til den pågående utbyggingen av sykehuset, og det skal inneholde 209 kliniske kontorplasser. I tillegg skal bygget huse nye lokaler for Sykehusapotek Nord og fjernlager for Helse Nord IKT.

 • e2d8267abe222fd300e13f50c603d694

  Prekvalifisert for Livsvitenskapsbygget

  03.03.14
  Ratio er prekvalifisert for deltakelse i begrenset plan- og designkonkurranse for Livsvitenskapsbygget i Oslo. I teamet samarbeider vi med Alt arkitektur, Cubo arkitekter (DK), Erichsen og Horgen, MOE (DK) , Ingeniør Per Rasmussen og Kristine Jensens Tegnestue (DK).

  Bygget skal inneholde nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved UiO, og vil ha en størrelse på ca. 67.000 m2 brutto. Tomta ligger i Gaustadbekkdalen.
 • 15f8f6db6af7f18ec64c134bcf5a3c79

  RATIO tegner sykehus i Stockholm

  24.02.14
  Vi er sammen med Nyréns Arkitektkontor i Stockholm valgt ut til å tegne et nytt sykehusbygg ved Ersta Sykehus etter å ha gjennomført parallelloppdrag med 6 deltakende team.
  Ratio skal samarbeide med Nyréns om nytt sykehusbygg ved Ersta diakoni på Sødermalm. Nybygget blir på ca 25.000 m2, og skal romme alle somatikk-funksjonene ved Ersta, samt en hospice-avdeling. Forventet byggestart er årsskiftet 2015/16.
 • 6722e9795bdd60c809b308a1288a6ece

  Nye rammeavtaler for RATIO

  11.02.14
  Ratio har inngått rammeavtale for arkitekttjenester med Avinor / OSL Gardermoen.

  Vi har også inngått rammeavtale med Helse Nord som dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

 • 252df7fe3ab140c7b1004d2c4da68111

  MH2 er i gang

  30.01.14
  Etter å ha ventet i 4 år på bevilgning på statsbudsjettet, starter endelig detaljprosjektering av MH2 i Tromsø opp. 
  I Bygg for medisin- og helsefag (MH) samlokaliseres Det medisinske fakultet ved universitetet og avdeling for helsefag ved Høgskolen i Tromsø. MH2 er en utvidelse av eksisterende universitetsanlegg og eksisterende funksjoner - totalt ca 20 000m2.
  les mer
 • d991a0581439208281a78bbae39b9f40

  Ny kirke i Kopervik

  30.01.14
  Ratio er, sammen med Hansen & Bjørndal arkitekter, prekvalifisert til plan- og designkonkurranse om Kopervik kirke på Karmøy.
  I 2010 ble den gamle kirka totalskadet i brann. Den nye kirka skal bygges opp på branntomta.
 • 38e34e0750d41139ad521aad6c20a1c2

  Vi fikk innkjøp i Bodø

  14.01.14
  Blant 100 innsendte forslag fra 15 land ble det innkjøp av vårt forslag i arkitektkonkurransen for Bodø Rådhus; Gratulasjoner til vinnerne og de premierte!

  Link til Bodø kommune.
 • 0b4df072258fc08d985c9884c3326e30

  Kunnskapssenteret i Dezeen

  10.01.14
  Sykehuset som ikke ser ut som et sykehus.

  Bruk av råe og eksponerte materialer ble bevisst brukt i Kunnskapssenteret for å unngå institusjonspreget.

  Se intervjuet med Per Anders Borgen i Dezeen Magazine.
 • ffcfab2043a377e5067ac57a4fc3443d

  BIM og Folkehelsa

  10.01.14
  Bruk av åpenBIM var sentralt under prosjekteringen av "Nytt Folkehelseinstitutt".

  Les mer i denne artikkelen fra buildingSMART.