søk
english

Ogna Skole

Forslag i begrenset plan- og designkonkurranse 2015

RATIO arkitekter i samarbeid med Bjørbekk & Lindheim AS landskapsarkitekter as
Areal: 4650 m2 BTA

Skolen ligger like ved Ogna kirke, i «snittet» mellom det bølgende landskapet ut mot strendene og et skjermet landskapsrom omgitt av berg og lyngheier.

Skolebygget er trukket østover på tomta, for å etablere avstand til fylkesvegen og gi rom og siktlinjer rundt kirka og kirkegården. Skolebyggets planløsning og volumoppbygging gjenspeiler det tydelig uttrykte ønsket om at de ulike skoleavdelingene skal framstå med egne identiteter. Et sentralt to-etasjes volum rommer fellesfunksjonene; hovedinngang, kantine, amfi, flerbrukshall, bibliotek, spesialrom. Skolens avdelinger er lagt som fløyer i en «roterende» bevegelse rundt det sentrale volumet for fellesrommene. Et lite atrium danner et intimt, lunt uterom som en kontrasterende pendant til det store landskapsrommet.

Avdelingene for de tre skoletrinnene er gitt identitet som «små skoler i den store»: de ligger som egne fløyer og henvender seg til hvert sitt uterom. Læringsrommene framstår som egne volumer – hus som barna kan gjenkjenne som «sine» - som omkranser et samlende innendørs samlingsareal i hver avdeling.

Åpenhet mellom etasjene og gjennomsyn og utsyn i flere retninger gir en klar identitet til fellesrommene som samlende, inviterende rom i skoleanlegget.

Utearealet er underdelt i soner av ulik karakter og med ulike tilbud til aktiviteter. Uteområdet for de små barna er avskjermet og trygt, mens ungdomsskoleelevenes uteareal åpner seg mer ut mot verden utenfor.


RATIOs utkast ble rangert som nr 2 i konkurransen.lukk >>