søk
english

Kistefossdammen barnehage, Asker

Kistefossdammen barnehage, Asker

Begrenset plan- og designkonkurranse 2014/15 Konkurranseutkast i samarbeid med Context AS og Bjørbekk & Lindheim AS landskapsarkitekter  

Kistefossdammen barnehage skal realiseres som prosjekt innen Future Built-programmet. Barnehagen - som skal romme ca 100 barn - skal bygges som plusshus. Vårt utkast «Origami» viser barnehagen fordelt på tre bygningskropper som definerer henholdsvis småbarns-, storbarns- og flexiavdelingene. De tre bygningskroppene er adskilt med åpne, gjennomskjærende "spalter" som åpner seg vertikalt mellom etasjene. Spesial- og fellesrom ligger langs en langsgående sone gjennom de tre bygningskroppene, med storstua som et åpent romlig midtpunkt. Underdelingen gjenspeiler et hovedgrep i byggets energikonsept, der de tre volumene rommer "varme" funksjoner med kontrollert temperatur, mens de mellomliggende arealene kan ha en større variasjon i temperatur og delvis (storstua, peisrommet) basere seg på temporær oppvarming.

Byggets takform gjenspeiler planens rytme og gir takhøyde der god takhøyde ønskes eller er nødvendig.  Takforløpet gir tilstrekkelig omfang sørvendte flater i riktig vinkel for solcellepaneler. Ikke minst: Takformen gir barnehagen en tydelig identitet, og responderer på barnets "arketypiske" oppfatning av hva et hus er.   

Forslaget ble rangert som nr 2 i konkurransen.lukk >>