søk
english

Martina Hansens Hospital

Areal    
5.200m2 nybygg
2.146m2 ombygging

Status
Rådgivergruppen HRN - Hartmann Prosjektrådgiving AS, Norconsult AS og Ratio Arkitekter AS - vant våren 2015 anbudskonkurransen om utarbeidelse av forprosjekt for MHH. Forprosjektet ble levert 15. november 2015.

Martina Hansens Hospital i Bærum kommune eies av stiftelsen Martina Hansens Hospital og er et spesialsykehus innenfor ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og revmatologi.  Sykehuset har driftsavtale med helse Sør-Øst.

MHH er opprinnelig bygget som tuberkulose sykehus i 1936 med store terrasser i landlige omgivelser.  
Anlegget er godt bevart og er har i dag status som bevaringsverdig. Det er i reguleringsbestemmelsene gitt tillatelse til utvidelse av sykehuset med krav om utforming og plassering.

Sykehuset ønsker å modernisere og utvide alle sine avdelinger for å øke pasientantallet og være effektive i behandlingen. Nybygget inneholder både utvidet operasjonsavdeling og sengepost, ny radiologi- og prøvetakningsenhet samt nye poliklinikker. I tillegg en helt ny sterilsentral tilpasset økt virksomhet og nytt sentrallager med mottak og en samlet avfallsenhet.

I eksisterende sykehus bygges det om slik at eksisterende avdelinger henger godt sammen med nybygget og logistikken flyter godt.  Eksisterende postoperativ avdeling utvides for ta økt operasjonsaktivitet og samlokaliseres som en enhet for både dagkirurgi og hovedoperasjon. Eksisterende vestibyle med ventearealer blir åpnet opp og oppgradert slik at pasienter effektivt skal få den hjelpen de trenger og finne frem. Det bevaringsverdig hageanlegget blir også gjort tilgjengelig for ventende pasienter og andre besøkende. Avdeling for ikke medisinsk service blir samlokalisert og flere garderober for ansatte blir bygget.lukk >>