søk
english

Hjertesenter i Tuzla, Bosnia Hercegovina

Hjertekirurger ved Rikshospitalet i Oslo hadde i lang tid sammarbeidet med hjertekirurger bi Bosnia (serbia). I 2006 ønsket disse å bygge en privat hjerteklinikk i Tuzlas. Ratio ble engasjert som spesialist på sykehus for å bistå det lokaslearkitektkontoret, Ambijent arkitekter v. Husejn Dropic, Tuzla med å utvikle konseptet og plantegninger i skisseprosjektfasen gjennom en serie arbeidsmøter i Tuzla med utbygger, arkitekt og rådgivere. . Prosjektet ble senere bygget og er i full drift.lukk >>