søk
english

Tangenten, Nesodden

Oppdragsgiver
Nesodden kommune

Areal
ca 13 000 m2

Status
1. premie i begrenset plan- og designkonkurranse 2008
Byggetrinn 1 sto ferdig våren 2012

Miljøløsninger
Forventet årlig energiforbruk: Ca 70 kWh/m2 – prosjektert som passivhus, materialer med EPD dokumentasjon (Svanemerkede, ECOproduct el. tilsvarende), varmepumpe luft-vann, behovsstyrt balansert ventilasjon med høy varmegjenvinning, nattkjøling, universell utforming.

Nytt kommunesenter - ungdomsskole, kommuneadministrasjon, bibliotek og kulturhus.

Tangenten er et flerbruksbygg, med ungdomsskole, folkebibliotek, kommunens administrasjon og kultursaler samlet under ett tak. Hensikten er å oppnå god sambruk og fleksible bruksmuligheter i et bygg som skal gi identitet til kommunesenteret. Funksjonene er fordelt på 2 etasjer under ett tak, med vektlegging på åpne, fleksible rom forløp og sambruk.

Det er satt ambisiøse miljøkrav til prosjektet, som er tildelt midler fra Enova som Forbildeprosjekt.

Byggetrinn 1 (kommuneadministrasjon, ungdomsskole og bibliotek), ca 11.400 m2 BTA, sto ferdig våren 2012.

Credits
Foto: Jiri Havran / Ratio arkitekter

Linker
Nesodden kommunelukk >>