søk
english

Barnesykehus i Shanghai


NPA (Norges Praktiserende Arkitekter) hadde tidligere startet sonderinger med tanke om å sikre arkitektoppdrag for norske arkitekter i Kina.

Etter et besøk i NPA regi hos flere store utbyggere i Kina i 2013, ble Ratio invitert av Vanke, Kinas største utbygger, sammen med flere kjente europeiske arkitektkontorer, til å konkurrere med et ideutkast og pris på prosjektering av et nytt barnehospital med 100 senger og 20.000m2 i Shanghai. Barnehospitalet skulle inngå i et stort nytt planlagt universitetssykehus.lukk >>