søk
english

Helsehus Åndalsnes

Huset i byen –byen i huset 
En by fascinerer fordi den har sin egen puls, og livet er i konstant endring. Den består av aktører i skiftende virksomhet. Man er utøver, tilskuer eller bare på vei, rollene utfyller hverandre og er viktige.

Det er et ønske at det nye Helsehuset skal bli et sted med puls i kraft av at mennesker med forskjellige formål møtes. Prosessen fra sykehjem til helsehus – et flerbrukshus – bidrar til at beboere i større grad skal kunne delta/ få impulser ved at man er i omgivelser med noe økt dynamikk, samtidig som krav til skjerming og trygghet skal ivaretas.
Valgmulighet i forhold til forskjellige behov vil være et pluss.For besøkende vil samlet aktivitet på ett sted sannsynligvis være attraktivt, og beboeres tilstedeværelse å anse som positivt.

Bevegelse - opplevelse
Raumas visjon er å bli ”Verdens beste kommune for naturglade mennesker”. Folkehelse og aktiv livsstil er et bevisst satsingsområde i kommunen, og det er rikelig med muligheter for opplevelse av natur.Visjonen bør gjelde i hele livsløpet, også når man ikke lenger er fullt så aktiv eller mobil.

Bygget inviterer til bevegelse, nysgjerrighet og opplevelse.Opplevelse fra innsiden ved at bygget åpner seg ut mot det vakre landskapet, -- hele tiden tilstedeværende når man beveger seg gjennom bygget. 

Bevegelse på tvers mellom bygg, kontakt med bygulvet, bevegelse fra det private til det offentlige, glo ut på landskapet, gå i trappen, ta del i bylivet, stelle håret, sitte i kafeen, rusle tur i parken, høre på fuglene, se på barna, varme seg i solen, lukte på gjerdesolhatt – kyss meg over gjerdet -  i sansehagen.lukk >>