søk
english

SEOPPHUSET Oslo

Oppdragsgiver
Privat

Areal
206 m2

Status
Ferdigstilt 2016

Eneboligen på Årvoll i Oslo er et pilotprosjekt i forskningsprosjektet SEOPP - systematisk energioppgradering av småhus. Ratio har samarbeidet med Sintef og Mesterhus i tillegg til flere industripartnere og leverandører.

Huset er fra 1965 og er oppgradert til Enova nivå 2 tilsvarende lavenerginivå, noe bedre enn dagens krav. Det var et kaldt hus, og byggherren ønsket mer komfort, ett ekstra soverom og å ta i bruk underetasje. Byggherre er familie med 3 små barn.

I tillegg til stort fokus på energiløsninger har huset fått nye bokvaliteter som åpne løsninger, livsløpsstandard, bedre plassutnyttelse, boareal i underetasje og mer dagslys.

Credits:  Foto Jiri Havran lukk >>