søk
english

Fjordbad Årdalstangen

Oppdragsgiver
Privat initiativ | Ratio Arkitekter

Areal
Innendørs 400 m²
Utendørs 1 400 m² inkl scene, strand, terrasser og flytebrygge

Status
Idéskisse 2016

RATIO Arkitekter AS har utviklet en idé fra en privat initiativtaker i Årdal. Fjordbadet handler om drømmen om å bade i fjorden - hver dag hele sommeren og gjerne med en litt lenger sesong, uansett vær.

Fjordbadet vil gi reisende til Årdal en ny attraksjon. I bygda der fjorden går på land vil det være mulighet for et bad utenom det vanlige. Men det viktigeste er likevel å åpne opp for at menneskene som bor i Årdal skal kunne se nye muligheter i sitt lokalsamfunn.

I Meieriparken på Årdalstangen er det foreslått plassert et innendørs badehus med et lite basseng, barnebasseng, garderober og kafè.
En flytende badebrygge er foreslått lagt i i fjorden med 2 oppvarmede basseng, stupetårn, mobil sauna  og solterrasser. I fjæra er det mulig å opparbeide en strand og vil sammen med badebrygga gi kontakt og nærhet med fjorden. I dag preges strandlinja av høye kaikanter og vannkanten er lite tilgjengelig.
I tillegg er det foreslått et utendørs scenegulv i parken for konserter, festivaler og andre arrangementer.

Anlegget kan varmes opp med overskuddsvarme fra industrien i bygda. 

Credits:

Illustrasjon med stupetårn/basseng : Mir
Alle andre illustrajoner : Ratio

lukk >>