søk
english

Nytt regjeringskvartal

Oppdragsgiver
Statsbygg

Areal
90 000 m2 nybygg + 40 000 m2 rehabilitering

Lysning, G8+’ forslag til Nytt regjeringskvartal i Oslo ble utpekt til én av to vinnere og gikk videre til finalen. Prosjeket ble rangert som nummer to etter forhandlinger med Statsbygg høsten 2017.

se plansjer fra konkurransen her
 

Lysning
bygger på prosjektgruppens tanker om hva som er norske verdier – i vid forstand. Vi mener verdier som åpenhet, egalitet, nærhet til naturen, nøkternhet og kort avstand mellom høy og lav, rik og fattig og dem som styrer og dem som blir styrt er verdier som et nytt regjeringskvartal skal uttrykke. Samtidig skal stedet ha en verdighet og en kvalitet som skiller det fra det alminnelige, det trivielle og det dagligdagse. Statsmaktens utøvende myndighet er samlet her; de styrer, samtidig som de tjener.

Lysning har som bærende idé å samle prosjektet i en ring rundt Einar Gerhardsens plass og forsterke opplevelsen av nasjonen Norges maktsentrum med et fast artikulert plassrom, omkranset av fellesfunksjoner for alle departementene. Plassen er åpen for publikum fra alle kanter til alle døgnets tider og symboliserer møtet mellom folket og makten. Plassen ligger mellom G-blokken, Høyblokken og de nye departementskvartalene som bindes sammen av broer over gatene. Broene forsterker plassens identitet ved å bygges i samme materialer og formuttrykk som byggene rundt.  

Rundt plassen ligger i tillegg til Høyblokken alle departementskontorer i en effektiv bygningsmessig struktur som fyller kvartalene. Dette grepet gjør det mulig å begrense høyden på kvartalene til 10 etasjer og å la Høyblokken fortsette å dominere Regjeringskvartalet. Mot plassen avsluttes byggene med en stram gesims for å understreke plassens verdighet og betydning, mens kvartalene blir mer oppløste og frie mot resten av byen i kvartalenes ytterkanter.  

Departementsområdene har en blanding av åpne kontorlandskap, cellekontorer og delte arbeidsplasser. Fellesrom for møter, teamarbeid og prosjektarbeid finnes spredt i alle byggene samtidig som det finnes sentralt plasserte «møteromspooler» og fellesfunksjoner som kantiner, auditorier, trimrom og vannhull.

Sikkerhet for departementene ligger til grunn for løsningene, men er ikke synlig som fysiske sperrer. Derfor vil området bli mer åpent enn det har vært på mange år for fotgjengere og syklister, samtidig som byrommet åpnes med en ny park mot Trefoldighetskirken og gamle Deichmanske bibliotek.  

Alle nybyggene bygges over samme modul synlig i fasadenes naturbetongraster for maksimal fleksibilitet i kontorområdene. Modulen har innfyllingselementer av stein fra forskjellige deler av landet, slik at de er like i struktur, men forskjellige i detalj og farge. Ned mot bakken løses denne strukturen opp i et mer irregulært og åpent mønster der byråkratene møter folket og byen. Strukturen minner om flettverket av grener i en skog og gir liv og åpenhet til fasaden der det oppleves mest av de forbipasserende.

Høyblokken bygges på med fire etasjer. Her transformeres høyblokkens rutenett til et mykt, himmelstrebende flettverk med fasetterte glassflater mellom. Statsministerens kontor ligger her, og igjen åpnes strukturen i fasaden opp mot byen og folket.  

Prosjekteringsgruppen G8+ som står bak forlaget Lysning består av:
A-LAB arkitekter, LPO arkitekter, RATIO arkitekter, IARK interiørarkitekter, Gullik Gulliksen landskapsarkitekter, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen

lukk >>