søk
english

Storbylegevakten i Oslo

Oppdragsgiver
Oslo kommune

Areal
ca 30 000 m2

Status
Utredning om storbylegevakt for Oslo 2016


Terramar AS ble engasjert av Oslo Kommune for utredning av alternative lokasjoner og konsepter for etablering av ny storbylegevakt i Oslo.

Ratio har bistått prosjektet med utredninger og vurderinger rundt lokalisering, byggemetoder, arealbehov, design, kalkyler og dialog med offentlige myndigheter. Utredningen er utført i samarbeid med tekniske-, helsefaglige-, juridiske- og samfunnsøkonomiske rådgivere.

Mulige tomtealternativer for Storbylegevakt i Oslo som i hovedsak kan deles i 3 kategorier ble vurdert;
- Tomter med nær tilknytning til OUS (Gaustad eller Ullevål‐området).
- Tomter med tilknytning til andre sykehus i Oslo.
- Andre tomter som er tilgjengelige og som ligger til rette for en utvikling av Storbylegevakt.

Nyttig informasjon fra bl.a. Omsorgsbygg, Eiendoms‐ og byfornyelsesetaten og OUS ble innhentet.
Om lag 20 tomter ble vurdert og arbeidet videre med i detalj ut fra gitte vurderingskriterier gjennomgått i prosjektgruppa. Tomter som utpekte seg med størst potensial i forhold til vurderingene ble utredet nærmere ved å innpasse Storbylegevakt med utgangspunkt i arealer fra KVU 2012.


lukk >>