søk
english

SEOPPHUSET Bergen

Oppdragsgiver
Privat

Areal
251 m2

Status
Ferdigstilt 2017

Eneboligen på Hjellestad i Bergen er et pilotprosjekt i forskningsprosjektet SEOPP- systematisk energioppgradering av småhus. Ratio har samarbeidet med Sintef og Mesterhus i tillegg til flere industripartnere og leverandører.

Huset er et typisk ferdighus fra 1975 oppgradert til Enova nivå 2 tilsvarende lavenerginivå, noe bedre enn dagens krav. Det var ønske om totalrehabilitering, økt oppholdsareal på hovedplanet og bedre utnyttelse av underetasje. Byggherre er familie med 3 små barn.

I tillegg til stort fokus på energiløsninger har huset fått nye bokvaliteter som åpne løsninger, mer dagslys, kontakt mellom etasjene, livsløpsstandard og bedre plassutnyttelse.

Credits: Foto Jiri Havranlukk >>