søk
english

DMS Brønnøysund

Oppdragsgiver
Brønnøy kommune

Areal
2400 m²

Status
Forprosjekt 2017-2018.

Ratio har i samarbeid med Sykehusbygg og Brønnøy kommune utarbeidet skisseprosjekt av det nye DMS Sør-Helgeland (2016). Forprosjekt starter høst 2017.

Hensikten med et distriktsmedisinisk senter (DMS) i Brønnøysund er å tilrettelegge for samhandling mellom spesialhelsetjenesten og kommunene og å etablere et tilgjengelig, utvidet og bedre koordinert helsetilbud nærmere der pasienten bor. * Det planlegges for en utvidelse av spesialhelsetjenestetilbudet for de fire kommunene Brønnøy, Vevelstad, Vega, Sømna i det eksisterende Helse- og Omsorgssenteret i Brønnøysund. Dette krever både ombygging i helsesenteret og nybygg.

Nybygget er plassert vest for dagens Helse- og omsorgssenter. Et nytt inngangstorg i tett tilknytning til parkering tar imot pasienter og besøkende til både DMS og Helsesenteret. Forbindelsen mellom nytt og eksisterende formes gjennom et smalt mellombygg som danner en tydelig ankomstsituasjon. Mellombygget inneholder hovedinngang, vestibyle, kantine, venteområder og nye vertikale forbindelser. Disse funksjonene er felles for begge hus. Inngangsområdet er åpnet og inviterende med godt kontakt til utearealene foran fasaden. I vestibylen ligger sentralt en felles ekspedisjon i tett nærhet til ny heis og åpen trapp til de øvre etasjene. I nybygget foreslås på første etasje legevakt og bildediagnostikk samlokalisert med god tilgang utenfra for gående og ambulanse. Det er planlagt at DMS skal inneholde konvensjonell røntgen, ultralyd og en CT. I tilknytning til ambulansegarasjen er det også tilrettelagt for bo- og oppholdsfasiliteter for prehospitale tjenester. På andre etasje er polikliniske konsultasjonsrom i nybygget lokalisert nært til fastlegeområdene og et utvidet laboratorium i eksisterende. På tredje etasje legges det til rette for et trinnvis utbyggelse. I første fase plasseres bare tekniske arealer på dette planet.

At nytt DMS Sør-Helgeland skal dra fordeler av samlokalisering av spesialhelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester for pasientbehandling og drift er et viktig mål i prosjektet. Både ekspedisjonen, kantine og venteområder er felles møteplasser og for sambruk av areal og personell. Dette legger til rette for fordeler knyttet til samdrift og kompetanseutvikling. Bruttoareal (ombygging og nybygg) er ca. 2400 kvadratmeter (inkl. MVA)

*Nasjonal helse- og omsorgsplan (2010-2015) lukk >>