søk
english

FHI Myhrens verksted

Oppdragsgiver
Folkehelseinstituttet

Areal
ca. 900 m2 BTA rehab

Status
Ferdigstilt 2015

I forbindelse med at Folkehelseinstituttet (FHI)
skulle samlokaliseres i et nytt bygg, ble det
besluttet å gjøre et pilotprosjekt for å teste ut en
del innredningsprinsipper som kunne tas med videre
i det nye bygget.

Det var stort fokus på at de ansatte skulle flytte fra
kontorer til åpne kontorlandskap, så da tre avdelinger
trengte større lokaler i Myrens
Verksted skulle disse innredes som åpne kontorlandskap
med tilhørende støttefunksjoner.

Planløsningen ble konkretisert i samråd med
brukerne fra alle avdelinger. Det ble utarbeidet
kontorarbeidsplasser som oppfylte krav til ergonomi,
tilstrekkelig oppbevaring og både akustisk- og visuell skjerming.
For å beholde mest mulig dagslys på det nederste
nivået, ble eksisterende åpning mellom de to
etasjene beholdt og innredet som forsamlings-/
presentasjonsrom. Det ble jobbet mye med
akustiske utfordringer som løses ved bruk av
absorberende overflater, akustiske elementer,
absorberende møbler og tekstiler.

foto: Tove Lauluten
lukk >>