søk
english

Gamle Bergen Museum

Oppdragsgiver
Stiftelsen Bergen Museum

Areal
Ca. 1.760 m2 BTA

Status
2. plass i bedrenset plan-og designkonkurranse


Utkast i begrenset plan- og designkonkurranse for nytt besøksbygg ved Gamle Bergen Museum i Sandviken.

Bygget skal romme utstillings- og formidlingsarealer, kafé og administrasjon for museets lokale avdeling. Bygget ligger i en østvendt skråning, ved museets hovedinngang fra nord.
 
I vårt forslag er resepsjon, kafé og museumsbutikk lagt i en transparent 1. etasje som også åpner seg opp mot en vestvendt hage på 2.etasje-nivå. Over det transparente volumet hegner et mer lukket volum om museets administrasjonsarealer, med åpninger og visuell kontakt ned i publikumsarealet.

Utstillingsarealene er lagt under terreng i byggets bakkant, med kontrollerte lysinnslipp gjennom spalter i takflaten.

Juryen rangerte prosjektet som nr 2 i konkurransen. lukk >>