søk
english

Brønnøysundregistrene

Oppdragsgiver 
Søren Nielsen AS

Areal
15 000 m2 BTA
 
Status
Under bygging

Nytt kontorbygg for Brønnøysundregistrene skal gi nye rammer rundt det viktige samfunnsoppdraget som registrene har. Bygget skal gi plass til ca. 600 arbeidsplasser.

Bygget skal ligge på kaia i Brønnøysund, der gammel bygningsmasse rives. Brønnøysundregistrene og Brønnøy kommune har høye ambisjoner til byens største og viktigste byutviklingsprosjekt som skal realiseres og ferdigstilles i 2021.

Bygget ligger i umiddelbar nærhet til sentrum og Hurtigrutas anløp i Brønnøysund, og vil dermed sette preg på og gi sentrum og sjøfronten en ny signatur.

Det er fokus på god tilpasning til eksisterende nærområder med etablering av nye byrom rundt bygget. En ny, urban forplass henvender seg mot Havnegata og torget i Brønnøysund. En ny og grønn havnepark vil gjenåpne siktaksen fra Havnegata og danne nye forbindelser mellom by og en moderne opprustet havnefront i tråd med kommunens ønsker og behov.

Registerbygget er en del av en større byutviklingsstrategi for Brønnøysund, der tomten nord for registeret vil utvikles til urbane boliger og hotell på gatenivå, med en åpen og aktiv base på kainivå tiltenkt publikumsformål. Registerets plassering med inngang nær kollektivknutepunkt, opprustning av veinett og nye tverrforbindelser forsterker satsningen på grønn mobilitet og urbant byliv i Brønnøysund.

Prosjektet har fokus på høy kvalitet og strenge miljøkrav, samt å imøtekomme kravene til en moderne kunnskapsbedrift. Det benyttes solide og varige materialer og det er fokus på fleksible arbeidsplasser og effektiv drift. Bygget skal oppnå Breeam Very Good.

Hovedinngangen er plassert midt i bygget, der et høyt glassatrium forbinder bygningskroppene. Møtesenter og auditorium er plassert nær hovedinngangen, med tilknytning til kaia. Hovedtrappa i glassatriet forbinder alle plan både vertikalt og horisontalt. Vannhull utformes på trappereposene som vender mot havet, der lys, luft og utsikt vil skape trivsel og attraktive møteplasser. Kantine med tilhørende takterrasse er plassert øverst i bygget med spektakulær utsikt mot storhavet og Vega.

Prosjektet ble i 2017 fra å være et statlig prosjekt i Statsbyggs regi omgjort av Nærings- og Fiskeridepartementet til en prosess mot private utbyggere med mål om lang leieavtale.

I 2013 vant RATIO arkitekter oppdraget for Statsbygg og gjennomførte tidligfasestudier/tomteutredning for flere sentrumsområder etterfulgt av skisse- og forprosjekt.

Tidlig i 2018 vant RATIO arkitekter i samarbeid med Søren Nielsen AS oppdraget om å videreføre og gjennomføre prosjektet i privat regi.
I detaljprosjekt gikk prosjektet over i en totalentrepriseform ledet av Veidekke.
 
Illustrasjoner
Mir

Film fra byggeprosess
Block Berge Bygg

Animasjon
RATIOlukk >>