søk
english

Nationaltheatret

Nationaltheatret er ett av de viktigste kulturbyggene vi har i Norge, en institusjon med en fartstid på mer enn over 120 år. Plassert midt i hovedstatens travleste område, har den ærverdige bygningen fått kjenne tidens tann. Teateret har i dag et stort restaureringsbehov for å få tilbake original storslagenhet. Siden teateret åpnet i 1899, har måten å produsere teater på endret seg mye. Det er nå helt nødvendig med endringer og oppgraderinger for at Nationaltheatret skal kunne fungere som et moderne teater.

Statsbygg har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å utarbeide et forprosjekt for rehabiliteringen av Nationaltheatret. 30. november 2020 ble dette forprosjektet levert av prosjekteringsgruppen bestående av Sweco Norge as, RATIO arkitekter as, FuthArk arkitekter as og Origo Arkitektgruppe as. Gruppen er blitt supplert med underleverandørene WSP as og COWI AS/Kahle Acoustics. Brukerutstyrsprosjektet har gått parallelt og skal gjennomføres som en integrert del av byggeprosjektet. Prosjekteringsgruppen for brukerutstyrsprosjektet har bestått av AIX Arkitekter AB/COWI AS, Artifon AB og Beate Ellingsen AS interiørarkitekter. Prosjektet omfatter totalrehabilitering og oppgradering av alt bygningsmessig og tekniske anlegg ved Nationaltheatret, restaurering av antikvariske arealer, et tilbygg under forplassen samt en ny paviljong på bakkeplan.

Konsept
Prosjektets konsept bygger på tanken om «ringer i vann», en gradvis overgang fra utadvendte rom (innganger, formidling) via teatersalene med sine scener, til skjulte og innadvendte rom; baksceneareal med plass til kulisser, teknikk, rekvisita, kostyme /maske/ sminke og skuespillere i sonen rundt. Kontorareal, kantine og andre støttearealer for ansatte legges lenger unna scenene. Hovedbygget og nybygget er planlagt som selvstendige bygg som kan fungere uavhengig av hverandre eller de kan virke sammen ved at publikum og ansatte bevege seg mellom de to byggene innendørs.

Hovedbygg
Nationaltheatret er et lett gjenkjennelig bygg med høy arkitektonisk kvalitet som også er typisk for sin tid. Det var arkitekt Henrik Bulls første store verk og er tegnet i en slags nyrenessanse/nybarokk (manierisme) med en leken omgang med klassisistiske motiver og med rom for personlig preg. Interiørene er holdt i en rokokkopreget stil med innslag av malerier og dekor typisk for slutten av 1800-tallets stilblanding. Bygget er fredet, og prosjektet søker å gjøre inngrep så små som overhodet mulig, usynlige for publikum (spesielt i eksteriøret) og tilpasset der det er nødvendig (f.eks. i forbindelse med lufting og isolasjon av tak). Arealene Back of House bygges om i større grad for å få gode og effektive kommunikasjonsveier mellom fagfunksjoner som naturlig hører sammen. En oppgradert teknisk infrastruktur så langt det lar seg gjøre innenfor byggets skall er også planlagt.

Nybygg med paviljong
Nybygget består av en synlig del, en paviljong på bakkenivå, og en skjult del under forplassen med ny ‘amfi-scene’. Utformingen speiler Hovedbyggets struktur med et klart skille mellom publikums- og sceneområder. Publikumsområdet skal være av arkitektonisk høy verdi og løfte publikums forventninger før selve forestillingen, men det skal også brukes til formidling, servering og andre arrangementer. Nybygg og paviljong vil ikke søke å tilpasse seg den historiske arkitekturen, men tvert imot rendyrkes som bygg fra vår tid. Sammenhengen med eksisterende teater understrekes i valg av felles materialbruk.lukk >>