søk
english

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Oppdragsgiver
Helse Møre og Romsdal

Areal
55 000 m²

Status
Under bygging

Arkitema og Ratio vant tilbudskonkurransen om arkitekturprosjektering for detaljprosjektering av prosjektene for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) i mai 2021. Teamet er godt kjent med prosjektet nytt akuttsjukehus på Hjelset og har gjennomført både forprosjekt og funksjonsprosjekt i en samspillsfase i løpet av 2020. Teamet er derfor svært godt rustet til oppgaven.

Det nye fellessykehuset Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) vil bestå av et nytt akuttsykehus på Hjelset og spesialisthelsetjenestetilbud ved et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Akuttsjukehuset på Hjelset er på om lag 55 000 m², og omfatter både somatikk og psykisk helsevern.
 
Det nye fellessykehuset skal etter planen være i full drift våren 2025.lukk >>