søk
english

Sørsamisk museum og kultursenter

Arkitekt
BGO arkitekter AS

Oppdragsgiver
Snåsa kommune

Areal
3.000 m2

Status
2. premie i åpen internasjonal plan- og designkonkurranse 2009

Saemien sijte skal være et møte- og samlingssted for styrking av sørsamisk identitet, språk, kultur og fellesskap.


Sørsamisk identitet og tradisjon har vært utsatt for sterkt press fra storsamfunnet gjennom århundrer, men har fått ny og styrket kulturell sjølbevissthet. Denne skal komme til uttrykk i Saemien Sijte: Bygning og anlegg skal aktivt inngå i en dialog mellom sørsamisk tradisjon og framtid.lukk >>