søk
english

Psykiatrisykehuset i Slagelse, Danmark

Arkitekt
Medplan AS arkitekter

Oppdragsgiver
Region Sjælland

Areal
44 000 m2

Status
Innkjøp i åpen internasjonal idekonkurranse 2009

Psykiatrisykehuset skal sammen med det somatiske sykehus utgjøre en sunnhetscampus. Hovedankomsten til de to sykehusene skjer fra en stor forplass sentralt i denne campusen.
Prosjektet har en intensjon om å avskjerme miljøet ved psykiatrisykehuset fra det øvrige, og store, somatiske sykehuset.Ankomstbygningen med overordnede funksjoner som vestibyle, kafé og bibliotek er lagt som en skjermende men transparent enhet mod torget og parklandskapet innenfor, - der hvor psykiatrisykehuset har sitt virke og sin "hjerne".
Via torget kommer man til boenhetene, husene i landsbyen, eller man kan via parklandskapet bevege seg ut i "den store verden" mot Slagelse.lukk >>