søk
english

Minne kultursenter, Åseral

Oppdragsgiver
Åseral kommune

Areal
ca 1200 m2

Status
Åpnet 26. juni 2010

Miljøløsninger
Målt årlig energiforbruk: 75-90 kWh/m2 - tilsvarende energiklasse A.
Miljøtiltak: varmepumpe vann – vann, varmegjenvinner, behovsstyrt balansert ventilasjon, belysning med tilstedeværelses-detektorer, universell utforming.
Prosjektet er tildelt midler fra Enova som Forbildeprosjekt.

Museum, kafe, formidlingssenter, Åseral kyrkjebygd, Vest-Agder.
Vinnerprosjekt i begrenset plan- og designkonkurranse.

Åserals rike historie – fra folkevandringstid (Sostelifunnet) til nyere tids kraftutbygging og turisme - skal presenteres i en opplevelsesbasert utstilling i Minne kultursenter, som i tillegg til museum skal romme kafé, filmrom, sagn- og sogerom og administrasjonslokaler. Museet vil bl.a. romme gjenstander fra Oldsakssamlinga. Senteret blir liggende sentralt i Kyrkjebygda, omkranset av kulturminner som steingjerder og hageanlegg. Bygget består av to hovedvolumer - hhv for utstillingsarealene og for kafé/ betjenende rom - bundet sammen med et kjegleformet, høyreist volum som et orienterende midtpunkt. Kjegleformen rommer vasskraftutstilling, og henter forminspirasjon fra damanleggene i Åseralsheiene. Bygningen er kledd med ubehandlet ospepanel og forblending med lokal stein.

Credits
Foto: Jiri Havran, Ratio arkitekter as

Link
NRK-innslag om miljøløsninger ved Minne kultursenter
lukk >>