søk
english

Rikshospitalet, Oslo

Oppdragsgiver
Statsbygg

Areal
ca 215 000 m2

Status
1. premie i arkitektkonkurranse 1991
Ferdigstilt 2001

Rikshospitalet er regionsykehus for syv fylker og universitetssykehus for Universitetet i Oslo. Dessuten inngår landsdekkende funksjoner.

Medplan AS Arkitekter vant arkitektkonkurransen om prosjektet våren 1991.

Idégrunnlaget for utformingen av prosjektet var å kombinere god arkitektur med en menneskevennlig målestokk, og samtidig løse de strenge funksjonskravene som stilles til et avansert universitetssykehus. Grunnfilosofien kan sammenfattes i begrepet ”det humanistiske sykehus”. En overordnet målsetting var å skape fysiske omgivelser som inngir tillit og trygghet for brukerne av sykehuset, både pasienter, ansatte og besøkende.
lukk >>