søk
english

Innovata, Volda

Arkitekt
BGO og Medplan arkitekter i samarbeid

Oppdragsgiver
Innovata/Volda kommune

Areal
ca 13 000 m2

Status
Vinnerprosjekt i prekvalifisert konkurranse 2006
Foreløpig ikke realisert

Kulturhus, konsertsal, klangkammer, lydbasseng, hotell mm.


Gjennom kulturhusprosjektet Innovata har Volda ambisjon om å bli et vestlandsk tyngdepunkt for kultur, musikk, film/animasjon og akustiske opplevelser av internasjonal klasse. Kulturhuset Innovata skal romme kultursaler, kino, ”Egget” -  konsertlokale for akustiske eksperiment, ”Kjelda” – basseng for samspill mellom musikk, bevegelse og vann, hotell, restaurant, lokaler for Høgskolen i Volda.

Kulturhuset er plassert i randsonen av Volda sentrum. Det relativt store bygget er tilpasset tettstedets målestokk ved at bygning og landskap integreres med hverandre. Tomtas eksisterende terreng ”løftes opp” og danner et nytt tak, som et samlende landskap over byggets ulike funksjoner. Tilsvarende er de innvendige publikumsarealene formet som et landskap som skaper flyt mellom rommene og mellom ute og inne. Utvidelse av et eksisterende hotell inngår som en del av prosjektet, hotellet vil danne en fond i bakkant av anlegget, med flott utsikt over fjord og fjell.lukk >>