søk
english

Lopperud barnehage, Oslo

Arkitekt
BGO arkitekter AS
Landskapsarkitekt, Bjørbekk og Lindheim AS

Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF

Areal
ca 1000 m2

Status
Ferdigstilt 2009

Tomten skråner mot og grenser til et stort åpent friareal mot øst. To bygningskropper er lagt inn i det østvendte, skrånende terrenget på tvers av kotene, med et mellomliggende utendørsamfi.
De to bygningskroppene er forbundet med en bro i 1. etg og en tunnel/hule i underetasjen, som gir spennende romvariasjoner og –forløp, med  målestokk tilpasset barna og omgivelsene.lukk >>