søk
english

Elmholt barnehage, Oslo

Arkitekt
BGO arkitekter AS
Landskapsarkitekt, Bjørbekk og Lindheim AS

Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF

Areal
ca 1000 m2

Status
Ferdigstilt 2009

Tilbygg til og rehabilitering av eksisterende barnehage for ca 70 barn.

Nominert til Oslo bys byggeskikkpris 2010!

Eksisterende bygninger er verneverdige og ved rehabiliteringen er bygningene så langt mulig tilbakeført til opprinnelig uttrykk. Det er lagt vekt på å bevare det historiske miljøet fra det gamle Olsens Enke gartneri, der bygningene i den store hagen var gartnerens bolig med tilhørende sidebygninger. Nye, sammenbindende tilbygg underordner seg eksisterende bygninger, med et enkelt og moderne uttrykk.
Utearealene er utformet som et klassisk hagerom, tilrettelagt for ulike uterom for opphold og lek for barna.

lukk >>