søk
english

Golia barnehage, Oslo

Arkitekt
BGO arkitekter AS
Landskapsarkitekt, Bjørbekk og Lindheim AS.

Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF

Areal
ca 680 m2

Status
Ferdigstilt 2007
   
Ny barnehage i Bydel Østensjø med ca. 72 plasser.

Barnehagen grenser til et større friområde, Goliaskogen. Tomten er eksponert for støy fra sterkt trafikkert vei i nordøst, bygget er lagt som en ’støyskjerm’ for barnas leke- og oppholdsareal. Barnehagens oppholdsrom er lagt mot sørvest og åpner seg mot skogen med store glasspartier.lukk >>