søk
english

Barnehageprosjektet, Oslo

Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF

Barnehageprosjektet er basert på vedtak i Oslo bystyre om full barnehagedekning og øremerkede midler fra Staten.  BGO Arkitekter AS har siden 2005 hatt ram­meavtale for arkitekttjenester for prosjektering av barnehager for Omsorgsbygg Oslo KF. Rammeavtalen omfatter ansvar for full prosjekteringsgruppe som i tillegg til BGO består av Cowi AS(RI) og Bjørbekk & Lindheim AS (LARK). 

Prosjektenes første fase består av utarbeidelse av mulighetsstudier som beslutningsgrunnlag for videre arbeid. Prosjektenes karakter varierer fra ombygging/utvidelse av eksis­terende til nye barnehagebygg, samt utarbeidelse av reguleringsplaner. Oppdragene innebærer forskning og utprøving av nye, romlige løsninger basert på nye pedagogiske prinsipper og rammeplan, med en åpen struktur og organiser­ing i form av base/sone løsnin­ger.lukk >>