søk
english

Friedrich-Schiller-Universitätsklinikum, Jena, Tyskland

Arkitekt
Medplan AS arkitekter
Worschech Architects

Oppdragsgiver
Helseministeriet i delstaten Thüringen / Jenoptik-Med GmbH

Areal
130 000 m2

Status
1. premie i internasjonal arkitetktkonkurranse 1995-96
Byggetrinn 1, ferdigstilt 2004
Byggetrinn 2, planlagt ferdigstilling 2012

Det nye universitetssykehuset er en omfattende utvidelse av et mindre, eksisterende sykehus, med samling av det medisinske fakultet med forskning og undervisning ved universitetet i Jena. Prosjektet omfatter tre hoveddeler, det somatiske sykehuset med akuttfunksjoner, et eget selvstendig sykehus for barne- og kvinnesykdommer og nye bygg for det medisinske fakultet.

Arkitektkonkurransen foregikk i to faser hvor utvalgte prosjekter fra fase 1 gikk videre til begrenset konkurranse i fase 2. Medplans utkast, utarbeidet i samarbeid med Worschech Architects i Tyskland, vant konkurransen i fase 2.

Kontorene etablerte et arbeidsfellesskap med egne ansatte, APK i Erfurt. I perioden 1997-98 gjennomførte APK skisseprosjekt og forprosjekt for byggetrinn 1 med det somatiske akuttsykehuset inklusiv akuttmottak, poliklinikker, radiologi med PET, operasjon og intensiv, samt nye dyrestaller med tilhørende forskningslokaler, kjøkken, varelevering, sterilsentral og driftsavdeling.
lukk >>