søk
english

Ny psykiatrienhet, Uppsala, Sverige

Arkitekt
Medplan AS arkitekter
Spiridd Arkitekter

Oppdragsgiver
Landstinget i Uppsala län

Areal
30 000 m2

Status
Begrenset arkitektkonkurranse 2007

Det akademiske sykehuset ligger i tilknytning til et sentralt akademisk strøk i Uppsala. Psykiatriens hus er tildelt tomt i sykehusområdets nordlige del i tilknytning til det grønne området Bleke Backe nedenfor slottet.

Det nye bygget inneholder en spesialisert poliklinisk dagenhet, døgnavdeling for inneliggende pasienter, administrasjon samt undervisning og forskning.
 
Pasienten og dennes behov og velbefinnende har blitt høyt prioritert. Pasientavdelingene er plassert over fire etasjer. Fra det sentralt plasserte trapperommet kobler avdelingene seg på og etablerer soner som avsluttes i grønne rom og således åpner seg mot omgivelsene. Sekvensen av soner tilbyr pasienten i døgnavdelingen en gradvis endring fra publikumssoner til de avskilte og beskyttede pasientrommene.

Videre har det blitt lagt stor vekt på generalitet og fleksibilitet, spesielt med tanke på at grensen mellom poliklinisk behandling og døgnavdeling vil variere over tid. Slik avdelingene er plassert, kan disse lett flyte over i hverandre.


lukk >>