søk
english

Ålesund sykehus barneavdeling

Arkitekt
Medplan AS arkitekter

Oppdragsgiver
Helse Sunnmøre

Areal
4500 m2

Status
Begrenset arkitektkonkurranse

Den nye barneavdelingen skal fremstå som en enhetlig og moderne sykehusavdeling tilpasset barns behov og utformet på barns premisser, gi ledelse og ansatte muligheten til å anvende moderne driftsprinsipper i stimulerende omgivelser og legge til rette for økt effektivitet og kvalitet på ytelser.

Tomten ligger på en eksisterende parkeringsplass og denne utfordringen møtes ved å heve hele inngangsnivået en etasje opp. Dette gir en ny adkomstplass til barneavdelingen som ikke er i konflikt med eksisterende parkeringsplass eller ambulansetrafikk.

Funksjonene legges i to blokker som forskyves i forhold til hverandre og gir alle sengerom samme kvalitet mhp lysforhold og utsikt.

Utomhusanlegget opp mot inngangsnivå er tenkt som et avtrappet, terrassert parklandskap fra hovedvei i sør.

Terrassering vil innby til at dette rommet tas i bruk som et fellesareal mellom nye og eksisterende sykehusfunksjoner.lukk >>