søk
english

Gaustadskogen barnehage, Oslo

Arkitekt
BGO om Medplan arkitekter i samarbeid
Landskapsarkitekt Sundt og Thomassen AS

Oppdragsgiver
Barnehagebygg AS

Areal
ca 1800 m2

Status
Ferdigstilt 2007

Ny barnehage med 8 avdelinger BGO Arkitekter AS har vært underkonsulent for Medplan Arkitekter AS.

Barnehagen er for barn til ansatte ved Rikshospitalet i nærområdet til sykehuset. Det er 8 avdelinger med totalt ca. 100 barn. I tillegg kommer felles funksjoner og administrasjon- / personalfunksjoner.

Tomten er en naturtomt som skrår mot sørøst. Det har vært ønskelig å beholde tomten mest mulig inntakt for leke- og oppholdsareal ute. Bygningen er lagt slik i terrenget at alle avdelinger har mulighet for å gå direkte ut på terreng. Bygningskroppen består av en hoveddel med fløyer som stikker ut og danner fine, skjermede uterom.lukk >>