søk
english

Trosterud barnehage, Oslo

Arkitekt
BGO arkitekter AS
Landskapsarkitekt, Bjørbekk og Lindheim AS

Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF

Areal
ca 2640 m2

Status
Ferdigstilles 2011

Miljøtiltak
Forventet årlig energiforbruk: 120 kWh/m2 – dvs. 20% under TEK 07. Miljøtiltak: materialer med EPD dokumentasjon (ECO-produkter), varmepumpe luft-vann, behovsstyrt balansert ventilasjon, nattkjøling, varmegjenvinner, universell utforming.

En tidligere asylbygning ved ”Dr. Dedichens klinikk” skal rehabiliteres til en ny, stor barnehage, tilsv. 11 avdelinger/ca 200 barn. Bygningen er fra 1900-1910 og bevaringsverdig. Det er lagt vekt på samspill mellom hagens og bygningens historiske temaer og karakter og nye, moderne og enkle elementer i utearealer og interiører. Lekeområdene vil omfatte elementer som nyttehage, liten ballplass, sykkel/løpebane, bål/grillplass mm.lukk >>