søk
english

Passivhus Skøyen, Oslo

Arkitekt
Ratio arkitekter as
Stein Stoknes, sivilarkitekt

Oppdragsgiver
Stein Stoknes

Areal
ca 208 m2

Status
Ferdigstilt 2009

Ratio har i samarbeid med byggherre Stein Stoknes prosjektert Oslos første passivhus.

Miljøløsninger
Det er valgt løsninger for å redusere boligens energibehov til det minimale; ekstra isolasjon, reduksjon av kuldebroer, vindusplassering i forhold til himmelretningene, bruk av vakuum-solfangere, energieffektiv belysning og et avansert energistyringssystem. Balansert ventilasjon, varmeveksler og varmepumper skal bidra til at tilført energi blir utnyttet maksimalt.

Eneboligen oppfyller ny norsk passivhusstandard NS3700 med et planlagt energibehov på 25 % av behovet for normale boliger. Mål for prosjektet var å utvikle et helhetlig energi- og klimaeffektivt boligkonsept basert på massivtre. ”Massivpassiv”-konseptet skal fremstå som et reelt alternativ til passivhus basert på andre konstruksjonsmåter. Det er valgt løsninger for å redusere boligens energibehov til det minimale. Prosjektet er gitt støtte fra Innovasjon Norge som et pilot- og visningsprosjekt. Prosjektet er utviklet i samarbeid med SINTEF Byggforsk og Norsk Massivtre AS.

Nøkkeltall areal og energi:
Oppvarmet areal BRA: 185 m2.
Energiforbruk til oppvarming: 14,7 kw/h/m2 årlig.
Energikilder: Vakuum solfanger som ca. 15-20 % av oppvarmingen pr. år og ca. 55 % av varmt tappevann, i tillegg på sikt varmepumpe (luft til vann).
U-verdier:
Yttervegg: 0,09W/(m2K).
Gulv mot grunn: 0,07 W/(m2K).
Tak: 0,08 W/(m2K).
Dører og vinduer: 0,63 W/(m2K).

Nominert til Oslo Bys Arkitekturpris 2010.

Foto: Jiri Havran, Harald Brekke

Link til Eobox
les artikler i ARKITEKTUR N 0311 her.pdf >>lukk >>