søk
english

”Bukkene Bruse” Nytt nasjonalmuseum Vestbanen, Oslo

Arkitekt
BGO og Medplan AS arkitekter i samarbeid

Oppdragsgiver
Statsbygg

Areal
ca  54000 m2 nybygg

Status
Bidrag i åpen arkitektkonkurranse 2009

Den nye bebyggelsen i ”Bukkene Bruse” etablerer nye sammenhenger i byveven mellom sentrum og Aker brygge.Ved en enkel og lesbar volumoppbygging forsterkes byens skålform rundt Rådhusplassen. Volumet tilpasses bebyggelsen langs Munkedamsveien, terrasseres ned mot Rådhusplassen og danner et bakteppe for Vestbanebygningene i hele tomtas bredde. Terrassene ligger som balkonger og gallerier i det store landskapsrommet mot Rådhusplassen – som tilskuerarena til byens festplass.Nasjonalmuseets grunnplan utgjør avkuttet rektangulær form med stor generalitet for utstilling av kunst.Løsningskonseptet klargjør stedets historiske lag. I krysningspunktet poengteres museets rolle i forhold til å ta vare på, videreutvikle og skape spennende møter mellom tradisjon og nye impulser.

I Lotta Sandbergs artikkel i Aftenposten 26.06.09 vedr utstillingen av Vestbaneprosjektene drøftes den bymessige tilknytningen, et aspekt som var tydelig i OMA/ Space Groups tidligere vinnerforslag for Deichmann på tomta: ”Flere prosjekter demonstrerer en tilsvarende bevissthet i denne runden. For eksempel er Urban Transition og Bukkene Bruse er mer enn bare former bak Vestbanen”lukk >>