søk
english

Festiviteten, Kristiansund

Oppdragsgiver
Kristiansund Kommune

Areal
2250 m2

Status
1. premie i begrenset arkitektkonkurranse 2006
Åpnet september 2011

Kristiansunds storstue, Festiviteten, skal rehabiliteres og utbedres for å legge til rette for en mer effektiv bruk av huset for ulike aktiviteter. Store deler av nåværende aktivitet (Operaen) skal flyttes ut og anlegget skal fungere som selskapslokaler, samt en biscene for det nye Opera- og konserthuset som skal bygges nede i byen.

Det skal bygges nytt teknisk rom, tekniske anlegg skal utbedres og noen ”backstage” funksjoner skal legges i underetasjen. Det etableres nye trapper ned til nytt garderobeanlegg i underetasjen, samt installeres heis.

Publikumsdelene for øvrig tilbakeføres til opprinnelig jugendstil.lukk >>