søk
english

St. Olavs Hospital, Akutt- hjerte og lungesenteret

Arkitekt
Team St.Olav:

Medplan AS arkitekter
NSW arkitekter og planleggere
Arstad arkitekter

Oppdragsgiver
Helsebygg Midt-Norge

Areal

ca 40 000 m2

Status
Ferdigstilt  2009

AHL er to sentra i ett bygg: Akuttsenteret (Akutten) og Hjerte-lunge-senteret.

Virksomheten i det sentrale akuttmottaket i nordfløyen (Akutten) er organisert med akuttfunksjoner rundt en vertikal akse. I denne aksen som er forbundet med trapp og to store heiser ligger ambulanse- og akuttmottaket på bakkeplan med helikopterplattformen på taket. I mellom ligger de tunge behandlings og overvåkningsfunksjonene operasjon, intensiv og tung overvåkning tett forbundet til aksen.

Akutten er utført i hvit betong med dobbelt sett naturelokserte vinduer.  Ytterveggen er ekstra isolert og sammen med de doble vinduene gir dette en kraftig lyddempning med tanke på helikopterlandingsplassen på taket. Den er planlagt slik at store Sea King maskiner kan lande. Legevakta (interkommunal) og ortopedisk skadepoliklinikk ligger også i akuttsenteret og er markert med et eget signalrødt inngangsparti, som er belyst på kveld og natt, for å tydeliggjøre funksjonen i bybildet.

De medisinske spesialitetene i Akutten og Hjerte-lunge-senteret er akuttmedisin, øyeblikkelig hjelp, hjerte- og lungemedisin, hjerte- og lungekirurgi, karkirurgi og bildediagnostikk. NTNUs forskning- og undervisningsarealer med er også vesentlige deler av senteret som dessuten rommer forsyningskjøkken og sterilsentral for hele St Olavs Hospital.

Hjerte-lunge-delen er utført i tegl og treverk, og har arkitektonisk et nært slektskap til Bevegelse- og Gastro-senteret. Hovedsakelig tegl ut mot gaten og det offentlige rom med treverk på fasader i indre gårdsom. Det er to gårdshager samt grønne terrasser i bygningen som alle er tilgjengelige for pasienter, pårørende og ansatte. AHLs samlede kostnader: Om lag 2,2 milliarder kroner, dvs. ca. 55 000 kroner per kvadratmeter, inkludert utstyr til sykehus og universitet.lukk >>