søk
english

St. Olavs Hospital, Kvinne-barn-senteret

Arkitekt
Team St. Olav:

Medplan AS arkitekter
Madsø Sveen arkitekter AS

Oppdragsgiver
Helsebygg Midt-Norge

Areal
ca 28 000 m2 nybygg og 7000 m2 ombygging

Status
Ferdigstilt 2005

Kvinne-barn-senteret inngår som en av bygningsenhetene i den åpne, bymessige kvartalsstrukturen i det nye St. Olavs Hospital i Trondheim.  Senteret inneholder kliniske funksjoner innen fagområdene gynekologi, føde og barsel, pediatri, barnekirurgi samt et poliklinisk tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri. Senteret har også landsfunksjoner for fostermedisin og neonatalogi og en enhet for utredning og behandling av barnløshet. Generelle servicefunksjoner, forsknings-og undervisningsfunksjoner kommer i tillegg.

Bruk av tegl i utvendige fasader knytter senteret til resten av sykehusområdet, der de enkelte bygninger skal inngå i et samlet anlegg. Senteret uttrykker likevel sin egenart gjennom volumoppbygging, dimensjonering og et lett og åpent uttrykk som skal virke innbydende for både barn og voksne. Bygningen har fått store kvadratiske åpninger i de øvre etasjene der glasset er trukket langt ut i fasadelivet for å lette teglens uttrykk. Dette kontrasteres med tyngre teglvolumer med dyptsittende vinduer i de nedre etasjer.

For at man lett skal kunne orientere seg i den store bygningsmassen, er alle vrimleområder og gjennomgående trafikkarealer lagt som åpne arealer mot gårdsrommet, adskilt med en glassfasade som definerer gårdsrommets fysiske begrensning. Det indre gårdsrommet, som er en del av senterets terapeutiske tilbud, skal fungere som et attraktivt rekreasjonsområde for pasienter og ansatte. I overordnet sammenheng har bygget en ro og verdighet som er tilpasset pasientenes spesielle situasjon, samtidig som det i nærmiljøet inneholder bevegelse, dynamikk og farger tilpasset de ulike pasientenes behov for opplevelse og korte samband.

En vesentlig oppgave ved utformingen av morgendagens sykehus er å legge til rette for framtidige endringer med hensyn til behandlingsbehov og behandlingsformer. Det har derfor vært en viktig målsetting å finne løsninger som gjennom fleksibilitet og generalitet tar høyde for slike kontinuerlige endringsbehov, med krav til både kvantitet og kvalitet i behandlingen innenfor et så langt tidsperspektiv som mulig.lukk >>