søk
english

St. Olavs Hospital Laboratoriesenteret, Trondheim

Arkitekt
Team St.Olav:
Medplan AS arkitekter
Madsø Sveen arkitekter AS

Oppdragsgiver
Helsebygg Midt-Norge

Areal
ca 26 000 m2

Status

Ferdigstilt 2005

Laboratoriesenteret er et integrert senter for undervisning, forskning og diagnostikk i regi av St.Olavs Hospital i Trondheim. Bygningen inngår i sykehusets åpne, bymessige kvartalstruktur, der de enkelte bygningene danner et samlet anlegg.

En bro forbinder Laboratoriesenteret til Kvinne-barn-senteret. Gjennom bruk av tegl i utvendige fasader knyttes de to bygningene til hverandre i et enhetlig uttrykk.

De medisinske laboratorietjenestene skal utføres med pasienten i sentrum, for at man skal kunne gi en best mulig behandling. Samtidig etterstrebes et inspirerende studentmiljø og et faglig utfordrende arbeidsmiljø. Tilrettelegging for framtidige endringer av funksjoner og omlegging av teknikker og metoder har vært vesentlige forutsetninger og utfordringer i prosjekteringen. Laboratoriesenteret har en fleksibel bygningsstruktur som effektivt kan tilpasse seg sykehusets, universitetets og samfunnets behov for laboratorietjenester.lukk >>