søk
english

Saga park, Årnes

Arkitekt
BGO Arkitekter AS

Oppdragsgiver
Eide Eiendom AS 

Areal
ca 16 900 m2

Status
Vinnerprosjekt i begrenset arkitektkonkurranse 2005
Bygg A ferdigstilt, bygg B under oppføring, bygg C har byggestart høst 2010. 

Den gamle Sagtomta utgjør ekspansjonsområde for Årnes sentrum. Prosjektet etablerer to kvartaler, med helhetlig preg og klar gatestruktur. Kvartalene rommer næringslokaler og leiligheter rundt et felles, parkmessig opparbeidet gårdsrom.

Underdeling av volumene og variert bruk av trepanel knytter bebyggelsen til tradisjonell arkitektur i sentrum. De to kvartalene rommer i alt 118 leiligheter, 1 100 m2 næringsarealer og 6 400 m2 parkering under terreng.lukk >>