søk
english

St. Olavs Hospital, Bevegelse

Arkitekt
Medplan AS arkitekter
NSW arkitekter og planleggere
Arstad arkitekter

Oppdragsgiver

Helsebygg Midt-Norge

Areal
ca 16 000 m2

Status
Ferdigstilt 2009

Bevegelsessenteret gir pasienterene medisinsk og kirurgisk behandling innen ortopedi, revmatologi og plastikkirugi. Nasjonalt kompetansesenter for ortopediske implantater og Trøndalag ortopediske verksted har også plass i senteret. I tillegg har også NTNU arealer for medisinsk forskning og undervisning.

Beveglesesenteret har 92 senger i enerom, organisert i sengetun, 8 operasjonsster for elektiv og dagkirurgisk virksomhet, 3 diagnostikkrom for radiologi, prøvetaking og poliklinikk. Senteret inneholder også et terapibasseng.

Senteret består av to fløyer i seks etasjer og en fløy i tre etasjer. Senteret har broforbindelse med Kvinne-barn senteret, Akutten og Hjerte-lunge senteret og 1902- bygget.

Bevegelsessenteret er utført i tegl og treverk, tilpasset omliggende bebyggelse. Tegl er brukt hovedsakelig mot gater og treverk er hovedmateriale mot en indre gårdshave. Grønne terasser er tilgjengelig for pasienter, pårørende og ansatte. Bruk av naturlige materialer, farger og kunsnerisk utsmykning er tenkt i en helhet for å skape god orientering og lyse vennlige lokaler for alle brukere av senteret.

Credits
Foto: Jiri Havranlukk >>