søk
english

Women´s College Hospital, Toronto Canada

Arkitekt
Medplan AS arkitekter
Diamond and Schmidt Architects Inc

Oppdragsgiver

The New Women´s College Hospital and Infrastructure Ontario

Areal

ca 46.500 m2

Det nye Women´s College Hospital er et døgnåpent poliklinisk sykehus. Det som særpreger sykehuset er at det er ”uten senger”. Dvs at oppholdet for hver pasient begrenser seg til 23 timer, som er den tiden man trenger for å stabilisere pasienter etter kirurgiske inngrep, eller før akuttpasienter kan sendes videre til institusjon med senger.  Målet er et pasientforløp der pasienten får både diagnose og behandling på ett sted, uten å måtte flyttes rundt på sykehuset, i Skandinavia kjent som pasientfokusert planlegging.

Medplan AS Arkitekter fikk i 2007 en forespørsel fra Diamond and Schmidt Architects Inc. fra Toronto, Canada, om vi ville inngå i deres team som arkitektfaglige konsulenter med spesialkompetanse innen sykehusplanlegging. Medplan ble kontaktet på bakgrunn av den erfaring vi har fra skandinaviske prosjekter, og den kompetansen vi hadde tilegnet oss gjennom å ha hatt ansvaret for planlegging av kvinne-/barnsentrene ved bygging av de to siste universitetssykehusene her til lands.

Våren 2008 ble vårt team valgt som ”Design consultants” for å gjennomføre forprosjektet i 2009. Forprosjektet ble sent ut som grunnlag for totalentreprise; ”Design, Finance, Build” i 2009.lukk >>