søk
english

Agrokvartalet, Asker

Arkitekt
BGO arkitekter AS

Oppdragsgiver
Tandberg Eiendom as

Areal
ca 18 000 m2, inkl. 8500 m2 p-kjeller

Status
Ferdigstilt 2006

Utbygging av sentralt kvartal i Asker sentrum, tilpasset eksisterende tilgrensende bebyggelse fra 1930-tallet.

Mot eksisterende gateløp er fasadene kledd i tegl, Rheinzink på tilbaketrukne partier. En gågate, ”Smuget” , snitter kvartalet i en bue mellom Strøket og Bankveien, med lette glassfasader. Smuget ender i en mindre plass, med fondfasade i sandstein. 15 leiligheter ligger vestvendt med solrike terrasser og balkonger. For øvrig rommer bygget 1900 m2 forretningsareal i 1. etasje og ca 4600 m2 kontorareal i de øvrige etasjene. En 3-etasjes parkeringskjeller rommer ca. 200 P-plasser.

Tildelt Asker kommunes byggeskikkpris 2006 lukk >>