søk
english

Lillestrøm Atrium Boliger og næring

Arkitekt
BGO arkitekter AS

Oppdragsgiver
AS Storgata 1/ØIE entreprenør as

Areal
ca 13 500 m2

Status
Ferdigstilt 2006

Utvikling av kvartal i Lillestrøm sentrum. Langs tomtas avgrensning mot Storgata ligger en verneverdige trehusrekke, nå restaurert (Skjeseth & Solvang arkitekter as).

En vesentlig utfordring ved tomta er støy fra vei og jernbane. Oppdraget har omfattet regulering av tomten til bevaring, nærings- og boligformål, og prosjektering av nybygg.

Den nye bebyggelsen er lagt rundt et felles hagerom; bebyggelsen åpner seg mot vest, med skråstilte balkonger, og byggehøyden trappes ned mot de verneverdige trehusene. Hagerommet har et felleshus med kjøkkenfasiliteter mm. Nybygget rommer parkering i u. etasje, næringslokaler i 1. etasje og i alt 72 leiligheter i 2.-5. etasje.

Tildelt Skedsmo kommunes byggeskikkpris 2006.lukk >>