søk
english

Nordlysbadet, Alta

Oppdragsgiver
Nordlysbadet as

Areal
ca. 5.100 m2

Status
Vinnerprosjekt i innbudt arkitektkonkurranse for nytt badeanlegg i Alta sentrum 2006
Åpnet 7. januar 2011

Nordlysbadet ligger til Markedsgata, som nabo til den planlagte Nordlyskatedralen, Alta hotell og Alta storsenter. Av hensyn til naboskapet til Nordlyskatedralen og de badendes behov for skjerming, er badeattraksjonene lagt delvis under bakkenivå.

Arealet under takskiven som ligger ca 4 meter over bakkenivå tilhører badeattraksjonene. Arealet over takskiven er utformet med tanke på utleie til relevante leietagere. Anlegget er fleksibelt i sin oppbygging og det er mulig å utvide. Prosjektet ble berømmet av juryen for å være stedstilpasset, tilby varierte og flotte romopplevelser, ha gode materialvalg og å være kostnadseffektivt med hensyn til energi, drift og bygging.

Foto: Robin Mortensen
lukk >>